Vi ser av debattinnlegg i Fredriksstad Blad at Pensjonistpartiet protesterer mot at NAV-brukere skal tvinges til å bli digitale. I helse- og velferdsutvalgets innstilling blir det gitt uttrykk for at NAV i Fredrikstad vil fortsette arbeidet med å veilede og tilrettelegge for at flest mulig blir i stand til å være på digitale plattformer.

Dette oppfattes av Pensjonistpartiet som fordekt tvang, hvilket de protesterer mot. Manglende digitalt utstyr og kompetanse gjelder ikke bare NAV-brukere. Det er fortsatt 400.000 ikke-digitale i Norge.

Vi ønsker NAV i Fredrikstad lykke til med digital opplæring av NAV-brukere, men håper de er klar over at dette er en særdeles krevende jobb. For fire år siden konstaterte vi i Senior Norge Østfold at 40 prosent av våre medlemmer var ikke-digitale. Vi iverksatte forskjellige tiltak for at disse skulle komme seg på nett. Etter fire år er andelen ikke-digitale nesten den samme.

Et annet eksempel er DNB sitt prosjekt «Alle skal på nett». De hadde 60.000 ikke-digitale kunder. Etter å ha drevet opplæringsprosjektet i to år hadde de fortsatt 60.000 ikke-digitale. De måtte skrote hele prosjektet etter å ha brukt noen millioner.

Senior Norge er opptatt av at den digitale omleggingen skjer på en omsorgsfull måte hvor det tas hensyn til dem som ikke har digitalt utstyr og kompetanse.

Vi forutsetter at gode analoge løsninger som de ikke-digitale kan bruke, opprettholdes eller utvikles. Så langt har vi ikke sett at noen er tildelt eller har tatt til seg ansvar for dette. Vi er i ferd med å bringe på det rene hvilke juridiske rettigheter de ikke-digitale måtte ha i denne forbindelse – eller om de er rettsløse!

Det er en forestilling om at tiden vil løse problemet med de ikke-digitale – gamle dør mens yngre kommer til. Det kommer til å ta tid – minst 30 år vil vi anslå! Vi tror andelen ikke-digitale i vår medlemsmasse kan være representativ. Slik ser det ut i dag:

Aldersgruppe

Antall

Ikke på nett

% ikke på nett

90 +

17

10

58,8

80 – 89

115

62

46,0

70 - 79

289

105

36,3

60 – 69

112

36

32,1

50 – 59

4

0

0

40 – 49

1

1

100

Alle

538

205

38,1

Vi ser det som vår oppgave å sørge for at myndigheter og næringsliv til enhver tid blir minnet om at de ikke-digitale tilbys tilfredsstillende analoge løsninger. Så er vi naturligvis etter hvert interessert å høre hvordan det går med opplæring av NAV-brukerne i Fredrikstad!