I leserinnlegget «Si nei til barneinstitusjonen» den 24. november oppfordrer generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge SA politikerne til å si nei til barneinstitusjonen.

Marøy skriver: «Et reelt hjem er det ikke. Ingen ønsker eller velger en oppvekst sammen med nær 40 andre som de ikke kjenner, borte fra de man kjenner og er glad i.»

Her er det behov for en oppklaring. For å få en god og saklig debatt ønsker vi å presisere følgende.

* Furutun er ikke tenkt som et hjem hvor barn skal vokse opp, men et samlet avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte.

* Fredrikstad kommune har enhver tid omkring 30 brukere inne til avlastning. Ingen bor fast på avlastning. Gjennomsnittlig oppholdstid er ett til tre døgn i uken. Ingen skal bo fast på Furutun.

* Det er ikke tenkt at Furutun skal driftes på en annen måte enn vi i dag drifter institusjonsavlastningen på Kiæråsen og Åsebråten, men tanken er at hele avlastningstjenesten skal administreres og samordnes fra et sted.

* Avlastningen på Furutun skal være for personer med mer omfattende tjenestebehov, der andre avlastningstiltak ikke er tilstrekkelig. Kommunen tilbyr andre avlastnings- og støttetiltak til barn og familier som har behov for dette.

For ytterligere info henviser jeg til dokumentene i saken for korrekt fremstilling.