Ingen oversikt over styrehonorarer og ferieleiligheter i private barnehager: - Dette er opplysninger vi ikke har

Fredrikstad kommune har ingen oversikt over styrehonorarer og ferieleiligheter hvor private barnehager kan ha investert penger.