– Vi vil gjerne bruke litt mer tid og snu enda noen stener i forsøk på finne en løsning, sa Truls Velgaard da formannskapet torsdag skulle ta stilling til om lokalsamfunnsutvalget burde få leie Gamlebyen fengsel eller ikke.

Som Fredriksstad Blad har fortalt, har lokalsamfunnsutvalget bedt om å få leie lokalene og samtidig tilbudt seg å selv lage en utredning kommunen selv ikke har hatt tid til å lage.

Det var denne søknaden formannskapet hadde på bordet. Kommunedirektøren hadde på forhånd blant annet pekt på at lokalsamfunnsutvalget ikke er en juridisk enhet og dermed ikke kan inngå leieavtaler med kommunen. Det var også blitt pekt på at kommunen er underlagt lov om offentlige anskaffelser.

Vil ikke gi opp

Men politikerne vil ikke gi opp tanken enda på at det kan være mulig å få til et bydelshus i regi av lokalsamfunnsutvalget i Gamlebyen. Høyre og flertallspartiene, som i forrige uke også samarbeidet om å få saken på bordet i formannskapet, foreslo å jobbe videre med saken.

Velgaard karakteriserte saken som lå på bordet som «en foreløpig vurdering fra kommunedirektøren», som laget saken på en knapp uke etter at bystyret i forrige uke ba om få den på bordet torsdag.

– Det er avgjørende å finne en løsning hvor kommunens økonomiske ansvar for istandsettelse og drift avgrenses på en tydelig måte, sa Velgaard.

Flertallet ba også kommunedirektøren om å vurdere muligheten for å organisere fengselet som en selvstendig enhet, for eksempel en stiftelse.

– Lurt med en runde til

Det fikk enstemmig tilslutning.

– Jeg tror det er lurt å ta en runde til og se på om det er noen muligheter. Er det lurt å selge eller skal vi fylle bygget med noe? Og om vi skal selge: er det lurt å selge nå eller avvente utviklingen i Gamlebyen, sa MDGs Erik Skauen med henblikk på blant annet Fredriksborgs planer om kasernehotell og hva det eventuelt kan gjøre med kvadratmeterprisen på bygg i nærheten.

KrF og Sp har i utgangspunktet vært for å selge fengselet, men er nå villig til å være med på enda en ekstrarunde for å se på mulighetene.

Redd for forpliktelsene

– Vi synes det er viktig å selge unna noen av tingene vi ikke har brukt for, men er villig til være med på en runde til, sa Lino Lubiana (KrF). Også Frp ga uttrykk for skepsis med tanke på hvilke forpliktelser kommunen kan pådra seg ved å beholde og leie ut bygget.

Det var i fjor høst at kommunedirektøren foreslo å selge fengselet i Gamlebyen, etter at dette har stått tomt i mange år. Da kom Nina Molven, leder av lokalsamfunnsutvalget i Gamlebyen, på banen med et ønske om å overta fengselet og ta det i bruk som et bydelshus.

Politikerne ville utrede muligheten et bydelshus, og et overveldende flertall i bystyret sa ja til utredning og nei til salg. Foreløpig har ikke kommunen hatt tid til å lage utredning.