Gå til sidens hovedinnhold

Industriens menn vil holde sykepleierne nede

Artikkelen er over 1 år gammel

Karen Brasetvik slår tilbake mot Norsk Industri og Fellesforbundets påstand om lønnsfest i offentlig sektor: – De nevner ikke at sykepleiere og andre offentlig ansatte faktisk tjener 150.000 kroner mindre enn privatansatte med tilsvarende utdanning.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk Industris direktør Stein Lier Hansen og Fellesforbundets leder Jørn Eggum hevder det har vært lønnsfest i offentlig sektor. Nå slår de alarm, fordi offentlig ansatte har fått litt høyere prosentvis lønnsøkning enn industriarbeidere.

At sykepleiere og andre offentlig ansatte med høyere utdanning faktisk tjener 150.000 kroner mindre enn privatansatte med tilsvarende utdanning, nevnes ikke. Statistisk sentralbyrås beregning av livslønna for ulike yrker viser at sykepleiere, barnehagelærere og andre offentlig ansatte med tilsvarende utdanning har en lavere livslønn enn dem som aldri har tatt utdanning. De som har høyest livslønn, er blant annet ingeniører og elektrikere – de fleste menn som jobber i industrien.

La 2020 bli sykepleiernes år også i årets hovedtariffoppgjør. Det vil gavne hele samfunnet – inkludert menn i industrien.

Ingen lønnsfest i offentlig sektor

Den såkalte lønnsfesten som gjorde at statsansatte fikk 3,8 prosent lønnsøkning, mot 3,1 prosent i industrien, skyldes i hovedsak tidenes største Nato-øvelse og utbetaling av ulempetillegg for det. I kommuner og helseforetak der de fleste sykepleierne jobber, ble lønnsøkningen på 3.4 og 3.5 prosent.

Heldigvis har det skjedd noe med sykepleierlønna i de siste oppgjørene. Nå tjener en sykepleier med ti års ansiennitet 500.000 kroner. En helt nødvendig lønnsøkning, som ikke må stagnere. Likevel ser vi at noen kommuner har fjernet lokale tillegg som tidligere ble gitt for å rekruttere og beholde landets meste etterspurte yrkesgruppe. Kommunenes største utfordring er å rekruttere sykepleiere – da er det en farlig strategi å fjerne lønnstillegg.

Allerede i dag har vi stor sykepleiermangel. Samtidig øker etterspørselen etter helsetjenester både på grunn av flere eldre og fordi utviklingen gjør at vi kan behandle lidelser man tidligere døde av. Dagens utdanningskapasitet dekker knapt avgangen fra yrket. De fleste sykepleiere jobber deltid. Det er det arbeidsgiver tilbyr.

Statistisk sentralbyrå melder om at en av fem sykepleiere slutter i yrket. Halvparten av de nyutdannede sykepleierne i Viken har sluttet eller vurderer å slutte i jobben. Høyere lønn er et av tiltakene som skal til for å bli. Mister Helse-Norge flere sykepleiere, vil både sykehus og kommuner få enda større problemer med å tilby gode helsetjenester.

2020 – sykepleiernes år

Verdens helseorganisasjon har kåret 2020 til sykepleiernes år. I år er det 200 år siden Florence Nightingale ble født. Hun er kjent som den moderne sykepleiens grunnlegger. Og hun var en av verdens første statistikere. Hadde hun dukket opp i 2020 og sett hvilken sykepleiermangel vi står overfor, ville hun brukt Statistisk sentralbyrås klare tall og straks iverksatt nødvendige tiltak. Dagens sykepleiermangel er bare småtterier mot den vi vil møte i 2030, hvis ikke virkningsfulle tiltak iverksettes straks.

Derfor trenger vi et lønnsløft for sykepleiere. La 2020 bli sykepleiernes år også i årets hovedtariffoppgjør. Det vil gagne hele samfunnet – inkludert menn i industrien.

Les mer

Mangler sykepleiere: – Synes det er mer interessant å jobbe på sykehuset

Les mer

Fagorganiserte feirer pensjonsseier i Rikslønnsnemnda

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.