I Aftenposten den 29. september kan man lese at det nye skoleadministrative systemet for videregående skoler ikke fungerer tilfredsstillende, og at lærere fortviler over problemer med alt fra timeplaner til registrering av fravær. Dette nye administrative systemet er tenkt brukt i alle landets videregående skoler, samt grunnskolen i Oslo.

Vi trenger ikke gå langt utenfor vår egen kontordør for å finne de samme store utfordringene. Fredrikstad kommune har i 2019 innført et nytt administrativt system for barnehagene og skolene. Dette skal – eller skulle – digitalisere og forenkle de administrative oppgavene knyttet til barn, elever og foresatte. Slik situasjonen er i skrivende stund, kan det ikke sies å ha forenklet eller effektivisert hverdagen. Selv om mange har tro på at dette kan bli bra til slutt, oppleves her-og-nå situasjonen som både akutt og kritisk.

Før valget utfordret Utdanningsforbundet Fredrikstad de politiske partiene i Fredrikstad til å svare på en rekke spørsmål knyttet til Utdanning og oppvekst. Et av dem lød som følger: Vil ditt parti jobbe for en driftssikker og enkel IKT-hverdag for elever og lærere i Fredrikstad, hvor man kan stole på at utstyret fungerer? Spørsmålet var på ingen måte tilfeldig, og partiene svarte entydig ja!

Slik kan vi ikke ha det, og det må løses snarest!

Daglig får våre ledere og tillitsvalgte meldinger om en arbeidshverdag som oppleves som uholdbar på grunn av svikt i IKT-systemet. Det nye barnehage- og skoleadministrative systemet er tenkt å være altomfattende, og vi kunne nevnt konkrete eksempler på ting som ikke har fungert – de gangene systemet fungerer. Summen av hele situasjonen går ut over både tjenestetilbud og arbeidssituasjon:

■ Det går utover tjenestetilbud og virksomhetenes renommé. Når dyktige ansatte gir uttrykk for at de er lei av å fremstå som amatører i møte med barn og foresatte. Når man bruker foreldremøtet til å vise og forklare et nytt system for dialog med hjemmet og føring av fravær, og det ikke fungerer, så oppleves det som direkte pinlig. Det er den enkelte lærer og leder som er kommunens ansikt utad, og de er lei av å fremstå som inkompetente på grunn av et system som per nå ikke fungerer godt nok.

■ Det går utover arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet. Vi har rutinerte og dyktige IKT-kontakter i Fredrikstad-skolen. De forteller at skolestart alltid er hektisk og litt krevende. Da er det et tydelig varskusignal når de samme personene gir uttrykk for at IKT-oppstarten denne høsten er langt forbi hva de har vært med på tidligere år.

Vi får tilbakemeldinger om at dyktige lærere som i utgangspunktet hadde tenkt til å stå mange år til i jobb, vurderer å slutte så fort de blir 62 år. Andre beskriver situasjonen slik: Når det funker så går det ufattelig sakte, og det er så mange klikk bare for å føre fravær at man i beste fall må sette av en time bare for å ta dagens fravær og svare foreldremeldinger. Dette er den største tidstyven i vår hverdag!

Vi er på ingen måte motstandere av digitalisering eller helhetlige systemer, snarere tvert imot. Det er et tydelig ønske fra våre ledere og lærere at man i den administrative delen av arbeidet skal kunne forholde seg til færre systemer og programmer, forutsatt at de fungerer. Nåværende status er at digitaliseringen – som skulle effektivisere hverdagen og gi mer tid til det faglige arbeidet – oppleves som den desidert største tidstyven i Fredrikstad-skolen. Slik kan vi ikke ha det, og det må løses snarest!