Stortingsrepresentant for Frp, Erlend Wiborg, svarer oss, 10. januar, under overskriften «Stolt over å ha utvidet ordningen». Men innlegget til Wiborg inneholder lite fakta. Han skryter av at regjeringen innfører endringer i pleiepengeordningen som regjeringspartiene konsekvent jobbet og stemte imot. Hvis det er det man prøver å gjøre, står fakta i veien. Vi er mottakere av pleiepenger. Det er dem som gir oss mulighet til å ta vare på våre alvorlig syke og pleietrengende barn. Det er opprørende å se hvordan Wiborg og regjeringen er villig til å bruke oss og familiene våre som brikker i et politisk spill.

Vi har ikke protestert på utvidelsene av pleiepengeordningen som Wiborg fokuserer på. Det vi har kritisert, er innstrammingene som ble innført samtidig. Blant de verste innstrammingene var at det ble satt en grense for hvor lenge en skulle få motta pleiepenger. Den grensen var i praksis en frist for hvor lenge et barn kunne være alvorlig syk før foreldrene måtte ta valget mellom å overlate barnet til noen andre eller risikere å få lagt økonomien i grus.

Tidsbegrensningen møtte straks kritikk. Den ble kritisert i de fleste svarene som kom i den skriftlige høringsrunden. Den ble også kritisert av samtlige høringsinstanser i de tre muntlige høringene som har funnet sted. Regjeringen manglet ikke advarsler.

Da ordningen ble innført – med tidsbegrensning – mottok vi i pleiepengeaksjonen meldinger fra foreldre med alvorlig syke barn som ikke turte å søke om pleiepenger. De var rett og slett redde for å bruke opp kvoten mens barna ennå var svært syke. Noen har uttrykt redsel for ikke å ha tak over hodet når barnet deres en gang dør. Dette er de reelle konsekvensene av den pleiepengeordningen slik regjeringen og Wiborg ville ha den. Den ordningen Wiborg nå skryter av.

Den grensen var i praksis en frist for hvor lenge et barn kunne være alvorlig syk før foreldrene måtte ta valget mellom å overlate barnet til noen andre eller risikere å få lagt økonomien i grus.

Vi har forsøkt med alle mulige midler å få regjeringen til å forstå hvor hardt innstrammingene deres har rammet familiene med de sykeste barna. Vi har fortalt vår historie i et møte på Stortinget som regjeringspartiene var invitert til – men der ingen fra Høyre, Frp eller Venstre prioriterte å komme. Vi har konfrontert statsministeren i Vandrehallen. Vi har latt oss intervjue i utallige mediesaker. Vi har skrevet mengder med kronikker. Vi har sendt et 27 sider langt brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, der foreldre til alvorlig syke barn har fortalt om sine bekymringer rundt innstrammingen av pleiepengeordningen. Vi har utlevert oss selv og barna våre, vist fram de mest sårbare sidene av våre liv, for at folk skulle forstå. Og folk forsto. Bare ikke regjeringen. Hvis vi i det hele tatt fikk noen fra regjeringen i tale, sto de steilt på sitt: Det var uaktuelt å oppheve tidsbegrensningen.

Slik har vi jobbet. Når ett eller flere av barna i gruppa vår havnet på sykehus, tok noen andre over jobben. En av dagene før jul 2017 var fire av sju barn på sykehus. Likevel fortsatte vi kampen. Å da bli avfeid eller møtt med stillhet, er frustrerende. Regjeringen var aldri på vårt lag.

Den 11. desember 2017 vedtok Stortinget (H, Frp og V stemte imot) at regjeringen i løpet av 2018 skulle legge fram et forslag som opphevet tidsbegrensningen. Et helt år fikk regjeringen på seg – 12 måneder – hvor familier levde i usikkerhet om hvorvidt de ville ha rett på pleiepenger hvis barna deres ble langvarig syke. Og hva gjorde regjeringen?

9. november 2018 leverte de en proposisjon hvor de frarådet Stortinget å fjerne tidsbegrensningen. 3. desember leverte arbeids- og sosialkomiteen sin innstilling, hvor flertallet (H + Frp + V) heller ikke ville gjøre noen endringer. Til slutt, dagen før saken skulle stemmes over i Stortinget, da regjeringen allerede visste at de hadde tapt saken, kom det inn et løst forslag på vegne av regjeringspartiene. Forslaget la opp til en fjerning av tidsbegrensningen senere, i løpet av våren 2019. Dette er det eneste regjeringen har gjort for å oppheve tidsbegrensningen. Da er det provoserende å lese at Wiborg gir regjeringen æren for at pleiepengeordningen nå er uten tidsbegrensning. Stortinget stemte ikke en gang over regjeringens forslag – fordi et bedre forslag, om å umiddelbart fjerne tidsbegrensningen, allerede hadde blitt vedtatt. Dette forslaget stemte regjeringspartiene mot.

Wiborg begrunner det slik: «Vi har ønsket å gjøre ting ordentlig og grundig, noe familier med alvorlig syke barn fortjener». Han presterer altså å gi regjeringen æren for å innføre noe de stemte imot, samtidig som han mener det er uansvarlig å innføre det han tar æren for. Forstå det den som kan.

Regjeringen hadde 12 måneder på seg til å gjennomføre en «ordentlig og grundig» prosess. Likevel gjorde de ingenting. Samme dag som avstemmingen i Stortinget ble holdt, ble det argumentert for at tidsbegrensningen måtte bestå inntil videre. Det er regjeringens bidrag i denne saken.

Vi ønsker å gi Wiborg og Frp en utfordring. Hvis det virkelig er slik, som Wiborg skrev i sitt første innlegg, at pleiepengeordningen er viktig for Frp, har de nå en gyllen mulighet til å vise det. Vi er nemlig ikke helt i mål. En ting gjenstår: graderingsreglene. Disse reglene, som bestemmer over hvilke omstendigheter pleiepenger kan graderes er blitt så strenge at de rett og slett er en fattigdomsfelle. Vi har kjempet hardt for å få unntak fra kutt i pleiepengene til foreldre som ikke har mulighet til å jobbe mens barna er i skole eller barnehage. Stortinget har vedtatt at disse endringene skal gjøres, men ikke når. Det haster! Derfor håper vi at Frp vil ta med seg denne problemstillingen inn i regjeringsforhandlingene. Det er et fiks ferdig lovforslag som ligger klart til å tas opp i Stortinget. Det kan dere bare plukke opp og få vedtatt.

Og forresten: Ikke vær bekymret for kostnadene. Dere har jo doblet pleiepengebudsjettet, men kuttet likevel over en halv milliard i fjor. Sånn sett burde det være plenty til overs på årets budsjett til å sikre en rettferdig pleiepengeordning.