Stortinget har vedtatt at Intercity med dobbeltspor mellom Oslo og Fredrikstad skal stå klart i 2024, samt være ferdig til Sarpsborg i 2026. Nå skrotes de opprinnelige planene. Det hersker full forvirring om hva som nå skjer med dobbeltsporet i Østfold. Næringslivet i regionen tåler ikke flere utsettelser og usikkerhet rundt fremdriften av Intercity. Bedriftene forventer at Stortingets vedtak følges opp – ikke utsettes.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kan ikke lenger bekrefte at innbyggerne og bedriftene i Østfold får togtilbudet de ble lovet. Årsaken er at Bane NOR mener kostnadene for å få gjennomført Intercity etter opprinnelig plan har økt fra 8 milliarder kroner til 26–28 milliarder kroner. For bedriftene er uforutsigbarheten veldig vanskelig å leve med. De må kunne stole på de vedtakene som er fattet i Stortinget og på at gjennomføring skjer med det tempoet som er besluttet.

Effektive togforbindelser mellom storbyer som ligger nær hverandre er en selvfølge i de fleste land i Europa, men dessverre ikke mellom Norge og Sverige.

Effektiv og forutsigbar samferdsel fremmer vekst og omstilling. Det er noe av det aller viktigste for bedriftene. Hele vårt velferdssamfunn er bygd på at vi har arbeidsplasser som skaper verdier. Forsinkelser og uforutsigbarhet hindrer derfor vekst og verdiskaping i alle bransjer. Intercity-jernbanen vil binde Østlandet sammen til ett stort arbeidsmarked på drøye to millioner mennesker. Dette vil også skape et sunnere boligmarked i hele regionen da det blir lettere å bo og arbeide hvor man vil.

Å utelate en av regionens mest folkerike områder er uakseptabelt. En annen konsekvens av usikkerhet og utsettelser om Intercity er at byutviklingen i de tre Østfold-byene setter på hold. Det skaper uforutsigbarhet for bedrifter i sentrum og for entreprenører og byutviklere.

Dobbeltspor nedover i Østfold vil også bidra til at vi får en mer effektiv jernbane fra Norge til Sverige, og videre nedover i Europa. Effektive togforbindelser mellom storbyer som ligger nær hverandre er en selvfølge i de fleste land i Europa, men dessverre ikke mellom Norge og Sverige. For bedriftene er det særlig viktig at samferdselsløsningene ikke bare binder landet vårt sammen, men også knytter oss til resten av Europa. Dobbeltsporet vil styrke bedriftenes konkurransekraft.

At store samferdselsprosjekter blir dyrere enn først antatt, er dessverre ikke uvanlig. Vi har forståelse for at samferdselsministeren og Bane NOR nå ser på hvor de kan spare penger. Samtidig må disse nye vurderingene ikke forsinke prosjektet eller gi dårligere løsninger enn det som først ble bestemt. Det blir en vanskelig, men nødvendig øvelse. Vi har ikke råd til å mislykkes.