Den tyngende arbeidsmengden ved byggesaksavdelingen i Hvaler er for en stor del selvpåført, unødvendig og skadelig for kommunens renommé og innbyggere. I sak etter sak roter avdelingen seg inn i ressurskrevende og unødvendige klagesaker på grunn av avslag som de til slutt taper. I tillegg påfører avslagsvedtakene kommunen unødvendige utgifter til dekning av klagernes saksomkostninger.

Lederen av administrasjonsutvalget i Fredrikstad minner om hvor viktig det er at «kommunens ledere går foran for å utvikle en god læringskultur som stimulerer til innovasjon og endring».

En læringskultur ved byggesaksavdelingen mot bedret fagkompetanse og holdninger i stedet for personlig synsing, vil forhindre ressurskrevende avslagssaker, forskjellsbehandling av innbyggerne, og unødige sakskostnader til klagerne.

I den etter hvert velkjente Pulservik-saken på Hvaler har administrasjonen eksempelvis enda ikke klart å sende byggherren det beløpet kommunen selv vedtok å dekke den 30.10.20. De vedtok å dekke 40 timers arbeid, men har bare utbetalt 32 timer. For de resterende timene opp til totalforbruket på 58 timer, som de vedtok å ikke dekke i det hele tatt, venter byggherren fortsatt på sin klagebehandling.

Og forsinkelsesrentene løper...

Les også

Pulserviksaken: Selvskryt skal man lytte til, det kommer fra hjertet