Gå til sidens hovedinnhold

Ikke invester i Fredrikstad kommune!

Artikkelen er over 1 år gammel

Åpent brev til Fredrikstad kommune om planlagt næringsområdet på Årum/Dombergodden: – Hvordan skal man forholde seg til en kommune som er så vinglete?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter flere års arbeid med Fredrikstad og Sarpsborg kommune, og til slutt en enighet mellom kommunene og utbygger, så vil Bystyret i Fredrikstad kommune tilbakeføre det avsatte næringsområdet på Årum / Dombergodden til LNF-område. Prosessen mellom eiendomsutvikler og kommunen har enkelt fortalt vært slik:

April 2017: KJH Eiendom og Rambøll presenterer et planinitiativ for Fredrikstad kommune.

Juni 2018: Tilbakemelding fra Fredrikstad kommune om at de ikke ønsker overnatting, trailervask:

Tilbakemeldingen er utarbeidet i samarbeid med Sarpsborg kommune. De ønsker overnatting og salg/handel inn i sentrum. Det vises til kjøpesenterbestemmelsene. De mener arealet kan egne seg til logistikk og lettere industri. Virksomheter som er avhengig av transport til E6 bør ligger nær E6. Hvis det er snakk om lokaltrafikk, bør den ikke føres ut på E6. Virksomheter som har et lokalt marked bør ikke ta opp plassen langs E6.

Juli 2018: Revidert planprogram blir sendt kommunene. Nå er det planlagt lager og kontor:

Januar 2019: Varslings-dokumenter godkjent av kommunene.

Mars 2019: Informasjonsmøte for lokalområdet.

November 2019: Åpent møte med Fredrikstad kommune. I referatet skrevet av kommunen (Næringsutvikling), sier de at de ønsker å bidra med råd og informasjon i utarbeidelsen av et godt reguleringsforslag.

Desember 2019: Ble fortalt av en journalist at N14 Årum / Dombergodden ønskes fjernet som næringsområde fra reguleringsplanen.

Hvordan skal man forholde seg til en kommune som er så vinglete? Frister det andre investorer og begynne kostbare planprosesser når man ikke vet hvordan Fredrikstad kommune til slutt vil agere?

Les også

Bystyrets snuoperasjon kom som et sjokk for utbyggerne:Sier nei til næringsområde på Domberg ved Årum

I Fredrikstad kommunes forslag til ny arealdelplan 2020-2032 kan det virke som at kommunen ikke har vurdert merknadene til denne når området N14 Årum / Dombergodden tilbakeføres til LNF-område.

1) Både ordførere og næringssjefer i Fredrikstad og Sarpsborg kommune har uttalt offentlig at N14 Årum / Dombergodden er et satsningsområde for næringsutvikling.

2) N14 Årum / Dombergodden ligger inntil E6, altså kort vei til av- og påkjøring for transport. Man slipper større trafikkbelastning, forurensning og trafikkfarlige situasjoner på andre små lokale veier.

3) Det skal bygges ny bru på riksvei 111 over E6 for å øke framkommeligheten.

4) Området er allerede belastet med trafikal støy. Er det ikke lurt å sentrere dette mest mulig? Eller ønsker politikerne å spre næringseiendommene og trafikken for med det å belaste miljø og små veier i mye større grad med alle farene det medfører?

5) Området utgjør ikke mer enn én prosent av kommunens areal av samlede dyrkede mark.

6) N14 Årum / Dombergodden er Fredrikstad kommunes eneste «utstillingsvindu» mot E6. Kommunen er med sin geografiske plassering, en sentral kommune i forhold til hovedstaden og riksgrensen. Som andre kommuner skulle jeg tro at kommunen ønsker å ha en bærekraftig samfunnsutvikling som forutsetter en balansert og nøktern arealbruk og hensiktsmessig og ressursbesparende transporttilbud for personer, varer og tjenester fra N14 Årum / Dombergodden.

7) Arealstrategien (i Fylkesplan for Østfold) har følgende hovedmål; Areal- og transportsystemene skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljøer, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

8) Alle områder kan ses på som sårbare, som lite egnet og som et kulturlandskap. Det var vel neppe det det ble tenkt på da området ble eksprioritert til ny E6 på 70-tallet. Da tenkte man utvikling. Er det ikke det som burde gjøres nå også?

9) Området berører ikke tur-/rekreasjonsområder som blant annet Glommastien.

10) Det er rene antagelser at området er rasutsatt. Det er ikke foretatt noen undersøkelser. Aarum Teglverk som ble som fabrikk lagt ned i 1951, fordi det ikke var mer leire å grave ut. Det ser man blant annet av grunnfjell som ligger i dagslys i N14 Årum / Dombergodden.

For at Fredrikstad kommune skal være en attraktiv kommune for mennesker og kapital, så må det være et velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og samhandling. Investorer må vite hva de kan forholde seg til, hvis ikke så er det ingen som vil ta sjansen på å bruke tid og penger.

I samtaler med kommunen får vi heller ikke vite hvilke argumenter for en tilbakeføring til LNF-område kommunen har. I mediene har det vært snakk om: Veldig god bonitet på jordbruksarealet. Det er feil. På en skala fra 1 til 10, der 10 er best, sier forpakteren at han har brukt mye penger på å få en bonitet som er litt under middels. Det skal én kvm. korn av brukbar kvalitet til for å lage ett brød. Det kastes 109.000 brød daglig i Norge. N14 Årum / Dombergodden er på ca 60 kvm med noe under middels kvalitet som sannsynligvis blir brukt til dyrefor eller tilsvarende. Viktig kulturlandskap Noen begrunnelse for hva som er ment her har vi aldri fått, se punkt 8 over. Viktig tur-/rekreasjonsområder som blant annet Glommastien. Glommastien vil ikke bli berørt da det ikke er vår eiendom, og det er ingen som går tur på et jorde.

Så hvordan skal man forholde seg til en kommune som vingler i sine tilbakemeldinger og ikke vil respondere?

Les også

Bevar landbruksjorda på Årum

Kommentarer til denne saken