Onsdag 25. mars 2020 ble det bestemt at det ikke vil bli skriftlig eksamen for avgangselevene i norsk grunnskole, ei heller for elevene i den videregående skole. Dette skjedde også i 1945.

I Onsøy lærerlags protokoller ser man at skolestyrer Hysingfjord foreslo på Lærerlagets første møte etter krigen, 30. mai 1945, at all eksamen både muntlig og skriftlig burde sløyfes for folkeskoleelvene. Dette møtet ble holdt på Kommunehuset på Kolberg.

Følgende uttalelse ble vedtatt med 8 stemmer mot 5 stemmer:

«Onsøy lærerlag vil gjøre det ærede skolestyre oppmerksom på at skolen i vinter har hatt et svært vanskelig arbeidsår. Først var det en lang høstferie, og siden ble det brenselferie hele januar og halv skolegang i februar og mars. Barna har derfor fått særs lite undervisning og er lite førebudd til eksamen. Vi vil derfor henstille til skolestyret at både skriftlig og muntlig eksamen blir sløyfet i år, i likhet hva som er gjort i Fredrikstad, men i stedet får barna standpunktkarakterer.»

Som det fremgår var det samme vedtaket gjort i Fredrikstad.

Dette kan man lese om i Onsøy Historielags skrift Varden 2011. I Varden 2017 er det en artikkel om tidligere rektor på Slevik skole, Anni Fensbekk (født 1926). I denne artikkelen «Mitt Slevik» forteller hun:

«Artiumskullet 1945 hadde så lite undervisning at det ble bestemt det ikke skulle være ordinær eksamen. Elevene fikk gjennomsnittskarakterer på vitnemålet. Jeg skulle ha avgangseksamen i matematikk og tysk det året og fikk gjennomsnittskarakterene på mitt vitnemål.»

Året etter, i 1946, gikk hun ut på engelsklinjen. Da med ordinær eksamen.