Til folkevalgte politikere i Fredrikstad kommune!

Så var det tid igjen! Fredrikstad kommune må spare penger, det kalles nå «Bærekraft 25». Det er med stor undring vi, som borgere i Fredrikstad kommune, noterer at det igjen er en gruppe innbyggere som skal bære en uforholdsmessig stor del av dette, mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Når vi leser dokumentet «En bærekraftig økonomi mot 2025» ser vi at man frem til 2025 foreslår en innsparing på dagtilbud på 39 millioner. Det må nevnes at man foreslår en like stor innsparing ved at avlastning til familier med barn med funksjonsnedsettelser omorganiseres slik at den største delen av avlastingen tilbys på ukedager og ikke i helger og ferier.

Dagtilbud er arbeidsplassen til våre, nå voksne, barn. Det er her de møter på jobb, ofte fem dager i uken. Her har de arbeidsoppgaver som vedproduksjon, plenklipping og stell av parken rundt Elingaard, rydding av badeplasser, produksjon av varer som selges og mye annet.

Det å ha et arbeid å gå til, en hverdag som er en variasjon av arbeid og fritid, er for de aller fleste voksne en betingelse for god fysisk og psykisk helse. Det er også slik for den gruppen voksne som har sitt arbeid på et av Fredrikstads dagsenter.

Dette så man tydelig under pandemien.

I starten av pandemien ble dagsentrene stengt og «brukerne» ble satt på «hjemmekontor». Mange fikk etter kort tid en økning i engstelse, utagerende atferd og også den fysiske helsen ble raskt dårligere. Man måtte raskt igangsette tiltak for å demme opp for dette, mange måtte ha tjenester 1–1, noe de vanligvis ikke trenger når de er på jobb på sitt dagtilbud.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste og vi antar at det er derfor kommunen velger å foreslå en så stor innsparing her. Det som derimot er lovpålagt, er bistand til de som bor i bolig/bofellesskap.

Det er ikke slik at om man reduserer dagtilbud og gir «tilbud om aktivitet i boligen» kommer våre voksne barn til å trenge mindre bistand. Det er heller omvendt. Dette viste pandemien tydelig.

Hvis man ser for seg at denne gruppen innbyggere i kommunen i større grad skal bli sittende passive i sine boliger, i stedet for at hver dag ha en jobb å gå til, vil de på sikt få dårligere helse både psykisk og fysisk og trenge mye større bistand enn det de har i dag.

Vi håper og tror at dere politikere i Fredrikstad kommune har høyere ambisjoner for denne gruppen innbyggere enn å stemme for en så stor innsparing i «Tjenester til funksjonshemmede». Vi håper dere er ansvarlige nok til å møte de menneskene det gjelder og lytte til dem, og til oss pårørende, slik at vi kan fortelle dere hva en slik innsparing i realiteten vil innebære.

Når det ikke er nok penger i kassa må vi alle trå til for å rette opp dette. Da må innsparingene ramme oss alle likt.

At en gruppe innbyggere, de med funksjonsnedsettelser og deres familier, skal rammes så uforholdsmessig hører ingen steder hjemme.

Heller ikke i «Den lille verdensbyen».