Idrettsrådet har delt ut 5,7 millioner kroner - sjekk hva din klubb fikk

Nedre Glomma Turn, Kongstensvømmerne og Fredrikstad Turnforening er de tre klubbene som fikk tildelt mest penger da Fredrikstad Idrettsråd fordelte årets LAM-midler.