Idrettsrådet ber om lokale krisepakker til breddeidretten

Bortfall av krav på leie av idrettsanlegg, en lokal tilpasset krisepakkeløsning og åpne idrett- og aktivitetsanlegg i sommermånedene.