Fylkesordfører Haabeth med gavepakke til Sarpsborg og Fredrikstad: Tilbyr rentefritt lån og betaling over fire år

Fylkespolitikerne vil strekke seg langt for å få med Sarpsborg og Fredrikstad på et spleiselag for idrettsanlegg ved Frederik II og Greåker. Fylkesordfører Ole Haabeth vil tilby kommunene rentefrie lån på rundt 21 millioner hver.