Universitetet i Sør-Østnorge har nylig offentliggjort en utredning med hovedtittel: «Idrettsglede for alle - Arbeid for mangfold og mot rasisme».

Rapporten har fått en merkelig omtale i media hvor de gjennomgående oppslag har vært at idretten har et stort rasismeproblem. Det er vanskelig å tro at de som har stått for artiklene i media har lest utredningen som er på ca. 50 sider. En som åpenbart har lest utredningen er Svein Femtehjell, mangeårig leder av FRID, overbygningen for idrettsorganisasjonene i Fredrikstad.

Få kjenner det lokale idrettsliv bedre enn ham. Han peker på at idretten har et problem med å nå fram til minoritetene i det norske samfunn, både hos ungdommer som aktive og foreldre som ledere. Dette er åpenbart riktig og det er det som er utredningens hovedpoeng.

Har man som en glad bestefar kjørt Østlandet rundt som supporter for barnebarnas fotball- og håndballag, så er det slående hvor blendahvitt utvalget av både spillere og ledere er. Dette gjelder selv om man overværer en kamp mot et lag fra en av de bydelene i Oslo hvor det bor flest innvandrere.

Som påpekt i rapporten så er dette et reelt problem, men det er ikke rasisme. Det er rasisme når man i tale og skrift uttrykker seg nedsettende om personer med en annen etnisk bakgrunn enn den man selv har og når man utsetter dem for diskriminering.

Som det framgår av flere artikler i Fredriksstad Blad, så arbeides det svært godt i det lokale idrettsmiljøet for å få ungdommer med innvandrerbakgrunn med. Både Trosvik IF, Lisleby FK og bryteklubben Atlas er trukket fram som gode eksempler, og det er sikkert flere. Imidlertid så er det også åpenbart at idretten har mer å gjøre og at man har et integreringsproblem.

«Bildebevis» fra fotballdag på Sentralidrettsanlegget:

Bildeserie

...og her foto-Harrys bildegalleri fra fotballdagen

Forklaringen på et i hovedsak blendahvitt idrettsmiljø er mange, som lite kjennskap til norsk kultur, religiøse skranker, dårlige norskkunnskaper mv. Dette tar utredningen opp og det pekes på mange konkrete integreringstiltak. Er du forelder og idrettsleder så les utredningen. Den er lett å finne på nettet: www.idrettsforbundet.no

Den er til å bli klok av og den framstiller ikke norsk idrett som en arena for rasisme, tvert imot.