En lovnad fra Regjeringen og som Fredrikstad lojalt har fulgt opp med å si «ja» til alt sentrale myndigheter har bestemt. I snart 30 år har man altså planlagt fremtidens Fredrikstad som Knut Arild Hareide med et pennestrøk nå har skrotet.

Hvordan mener Hareide at Fredrikstad skal utvikle seg fremover når det kommer til andre sentrale føringer, som reduksjon av utslipp? For at tilbudet skal møte brukernes behov så må det utvikles gode og sammenhengende kollektivtilbud sentrert rundt ett kollektivknutepunkt, hvor tog og lokale bussruter har en sømløs overgang. Det vil ikke være mulig å etablere med den stasjonsplasseringen byen har i dag – opprusting eller ei. Folk vil med dette «tvinges» til å velge bil.

Les også

Knut Arild Hareide: Vil du ha tillit til en samferdselsminister som vifter bort en kostnadsøkning på over 200 prosent?

Ikke nok med at han her kaster nær 30 års planleggingsarbeid og hundrevis av millioner på havet. Han setter også en effektiv stopper for utvikling av byens sykkel- og gangstier og veinett. Fredrikstads mulighet for å ta del i byvekstavtalene (som bla. setter krav til redusert biltrafikk) blir enda vanskeligere, og mulighet for få belønningsmidler fra Staten vil reduseres dramatisk.

Skal det skje noe på vei er altså eneste utvei at innbyggerne må betale enda mer bompenger. Alternativet er selvsagt å ikke gjøre noe, men da reduseres også byens konkurranseevne i enda større grad. Slik har altså Hareide sendt oss inn i en negativ spiral som er selvforsterkende. På det viset vil Fredrikstad ytterligere miste nærings- og bostedsattraktivitet i konkurranse med andre byer på Østlandet. Ren konkurransevridning.

Det er flott at jernbane har fått økte tilskudd, men bare trist at Nedre Glomma nok en gang nedprioriteres av en vestlending i maktposisjon.

Tusen takk for gavepakken, Hareide. Vi får satse på at Regjeringen finner en ny samferdselsminister ved neste korsvei. Tilliten = 0.