Alle pensjonister fortjener en pensjon å leve av. SV er stolte over å ha stanset underreguleringen av pensjoner, men vi vil videre. Det er ikke verdig at våre eldre på minstepensjon lever under EUs fattigdomsgrense.

Alderspensjonistene har gjennom flere år tapt kjøpekraft som følge av pensjonsreformen. Pensjonsreformen innebærer blant annet at alderspensjonen underreguleres, og at pensjonistene ikke lenger har forhandlingsrett i de årlige trygdeoppgjørene. Det har vært et pensjonsran.

Derfor gjorde SV i fjor et historisk felles initiativ sammen med Frp og Pensjonistforbundet. Sist gang vi gjorde en sånn knipetangsmanøver med Frp så sikret vi rett til barnehageplass, så dette skjer omtrent en gang hvert 20. år. Denne gangen fikk vi gjennomslag for at pensjonistene ikke skal gå i minus når lønnstakerne går i pluss. Det skal bli slutt på at pensjonistene skal tape kjøpekraft ved trygdeoppgjøret! Pensjonene skal løpende reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, og minstepensjonen øker med 4000 kroner i året.

Men - vi i SV vil enda lengre! Arbeiderpartiet og regjeringen stemte ned to viktige deler av initiativet: å få minstepensjonene over fattigdomsgrensa og å gi pensjonistene reell forhandlingsrett. Dette gir vi oss ikke på. I dag er minstepensjonen på under EUs fattigdomsgrense. Det er snakk om bare 257.000 kroner i året. I Østfold har vi ekstra mange minstepensjonister. De fortjener et løft. Et sterkt SV i valget gir oss større muskler til å kjempe for opptrappingsplanen for at minstepensjonen skal over EUs fattigdomsgrense. Det er da bare anstendig!

Det finnes allerede i dag en drøftingsrett. Nå endrer regjeringen navnet på det til forhandlingsrett, men uten å fylle det med innhold eller penger. SV skal fylle forhandlingsretten med begge deler. Vi vil også sikre Pensjonistforbundet plass i Teknisk beregningsutvalg (TBU), og vi vil la pensjonistorganisasjonene forhandle om en egen pott penger med mål om å løfte minstepensjonistene.

Dette har SV råd til fordi vi fordeler rettferdig. I stedet for å bruke de store pengene på skattekutt for de få på toppen, vil vi bruke pengene på velferd for de mange. Inkludert et anstendighetsløft for pensjonistene.

SV kjemper for en anstendig og rettferdig pensjon. Pensjonistene skal få forhandle og bli hørt! Vi ønsker en pensjon til å leve av.