– I helsike! Går det an?

Arnulf Lund ble fortvilet over å se et enormt lass med søppel dumpet på en snuplass i Moss.