I Fredrikstad er det rundt ti personer som hvert år tar selvmord. Hver og en er en for mye!

Vi kan ikke ha det slik at vi hvert år mister medmennesker til selvmord – mennesker vi er glad. Den 10. september markerte vi verdensdagen for selvmordsforebygging. I Fredrikstad markeres dagen onsdag 13. september. Gjennom markering, gjennom økt kunnskap og gjennom håp og kjærlighet, skal vi sammen bekjempe og forebygge selvmord.

Har vi mistet en vi er glad i til selvmord, fylles ofte den sorgen med et hav av vonde følelser og spørsmål. Men de vonde tankene den enkelte føler skal ikke løses av den enkelte alene. Vi som samfunn må spørre oftere og høyere: Hva skal til for at vi som medmennesker og vi som storsamfunn kan bidra til at ikke flere velger den forferdelige «utveien» som døden kan fremtone seg å være?

La oss våge å snakke om det, start gjerne med en gåtur fra Kaffebrenneriet til Håpets katedral 13. september kl. 10.20. Arrangørene har valgt å kalle turen «Gå for å leve». Jeg skal gå – kom gjerne du også!

Vi bør markere og samles denne dagen fordi det er ensomt å slite med vonde tanker og det kan være en ensom sorg å miste noen i selvmord. I dag skal vi minne hverandre på at vi skal stå sammen med deg som kjenner de tunge tankene på kroppen eller med deg som har mistet en venn, et barn, en bror, en søster, en ektefelle, en mor og/eller en far til selvmord. Vi skal bære sorgen med deg og vi skal kjempe for at kunnskapen om selvmord blir vårt våpen i det forebyggende arbeidet.

Dødsfall som følge av selvmord er mulig å forebygge. Markeringene rundt om i landet er med på å øke bevisstheten rundt dette.

Vi vil stå sammen om en forebyggende og kunnskapsbasert tjeneste i møte med mennesker som sliter med selvmordstanker. Det gjør vi best ved å skape arenaer for samtaler, gode nærmiljø og en innsats for at det ikke skal være ventelister for lavterskeltilbud.

Fredrikstad har mange gode forebyggende tiltak innbyggerne ikke trenger henvisning for å benytte. Jeg er stolt av jobben som gjøres og vi vet at flere fastleger viser til at dette er gode tjenester. I tillegg opplever vi at flere kommuner ønsker å lære av oss om arbeidet vi gjør.

Jeg ønsker også å vise til tjenester som

Fredrikstad kommune har i tillegg et godt samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner, slik at vi sammen kan gi et godt tilbud til innbyggerne. Akkurat i dag er det naturlig å trekke frem LEVE Østfold (gruppen for etterlatte etter selvmord i Østfold, som Gå for å LEVE er en del av) og Fontenehuset.

Men det skisserte tjenesteapparatet er på ingen måte en hvilepute – vi må hele tiden utvikle oss og bli bedre i møte med mennesker som er avhengige av å få hjelp til å overleve.

Takk til dere som viser oss sorgens kompliserte ansikt: Du som sliter, pårørende og dere som daglig gir gode, faglige og trygge helsetjenester i psykiatrien. Takk!