Fredrikstad kommune har full barnehagedekning, i den forstand at alle barn med rett til barnehageplass får det.

Søkertallene viser imidlertid at det i en del områder er stort press på barnehagene, og i enkelte barnehager står mange på venteliste for sitt førstevalg.

Stadig flere søkere

En av disse er Bjørneklova barnehage på Begby.

Barnehagen, som ligger inntil skogkanten ved lysløypa, er den eneste kommunale barnehagen på Begby.

Leder Therese Bøe Lervik (48) forteller om en tydelig økning i søkertallet de siste årene.

– Akkurat nå har 15 av de 38 søkerne som hadde Bjørneklova som førsteønske fra høsten av fått tilbud om plass, mens 23 står på venteliste, sier Lervik.

Søsken prioriteres

Spesielt er det vanskelig å få plass til de yngste barna, de som er født i 2020.

– Vi har akkurat klart å få plass til de barna som er født i 2020 og som allerede har søsken med plass her i barnehagen. Det gikk heldigvis akkurat, så vi var glad det ikke var én ekstra av disse, smiler hun.

Søsken i barnehagen er nemlig et av opptakskriteriene når plasser skal tildeles.

– Det er jo kjempehyggelig at så mange ønsker seg hit. Jeg vi si vi er den barnehagen i Fredrikstad med den aller fineste beliggenheten. Vi har skogen rett utenfor porten, sier hun og nikker mot baksiden av barnehagen, der klatretrærne står tett og innbyr til eventyr.

Viktig nærskole

48-åringen har jobbet i Fredrikstad kommune i 20 år, men er selv bosatt i Halden. Hun ser en tydelig forskjell mellom de to kommunene.

– I Fredrikstad er de foresatte veldig opptatt av å få barnehageplass i en barnehage som ligger i nærheten av barnas nærskole. I Halden søker folk i mye større grad plass i den barnehagen de liker, uavhengig av hvor den ligger, sier hun.

– Jeg synes dette er et positivt trekk ved Fredrikstad-folk. Alle skolestarterne her skal begynne på Begby skole til høsten. Dermed skjer overgangen fra barnehage til skole sammen med en gruppe barn de allerede er trygg på. Vi har også et veldig fint samarbeid med Begby skole, sier hun.

Stor boligutbygging

På skrå over veien for barnehagen bygges det nå flere nye boliger. Barnehagen ligger der Bråten-feltet og Moenfeltet møtes, og barnehagelederen merker godt at det høye tempoet i boligutbyggingen i området.

– Det er jo leit å si nei til folk som ringer og lurer på hva de kan gjøre for å få plass her. Mange er i ferd med å flytte til Begby og vil ha barnehageplass i nærområdet.

– Svaret er dessverre at det ikke er så mye de kan gjøre. Det blir også sjelden plass her i løpet av barnehageåret, for så godt som alle barna som begynner her blir her til de begynner på skolen, sier hun.

Høye søkertall flere steder

Også de andre barnehagene på Begby har høye søkertall. 33 søkere hadde Begbyenga som sitt første valg. 15. mars sto 16 av disse på venteliste.

18 søkere hadde Læringsverkstedet Begby som sitt førstevalg. Fire av disse sto 15. mars på venteliste.

– Jeg har et ansvar for å sikre at de som har Bjørneklova som sitt førstevalg, men ikke får plass her, får et tilbud om barnehageplass. Barnehagene på Østsiden samarbeider, så vi finner stort sett tilbud her, for å sikre at de får så kort reisevei som mulig. Flere har fått tilbud om plass i Torsnes, forklarer Therese Bøe Lervik.

I Torsnes barnehage har det nemlig, som Fredrikstad Blad tidligere har omtalt, vært lave søkertall de siste årene.

– Tall fra opptaket 2021 viser at det er behov for flere barnehageplasser på Østsiden og i sentrum enn de som er tilgjengelig i dag, sier Gøril Pedersen Bjerknes, som er etatssjef i barnehageetaten i Fredrikstad kommune.

– For enkelte foreldre betyr det at de får tilbud om barnehageplass i andre distrikt og får ekstra reisevei i forbindelse med henting og levering.

Skal utvides

Et lys i enden av tunnelen finnes imidlertid på Begby, selv om det fremdeles er et stykke frem dit.

I Plan for barnehagebygg 2021-2025, som ble behandlet i bystyret i februar, er det trukket frem at det er behov for flere barnehageplasser i sentrum og på Østsiden.

Investerer 84 millioner i vedlikehold i år – sjekk om din skole eller barnehage står på lista!

Bjørneklova barnehage er nevnt spesielt og det planlegges nå en utvidelse, enten ved påbygg og rehabilitering av nåværende bygningsmasse, eller ved å benytte en kommunalt eid tomt like i nærheten, og bygge der.

– Nå har barnehagen 66 plasser fordelt på fire avdelinger. Etter planen skal den utvides til 80 plasser fordelt på seks avdelinger, sier Lervik.

Stolt av de ansatte

– Bygningsmassen vår bærer preg av å være gammel, men det viktigste i en barnehage er menneskene, og her har vi en veldig stabil gruppe med 15 ansatte pluss meg.

Hun forteller at koronatiden har vært utfordrende i Bjørneklova, som i de fleste andre barnehager.

– Men de ansatte har lagt ned en helt fantastisk innsats. De er positive og har alltid omsorgen for barna i fokus. Jeg blir virkelig rørt når jeg snakker om dette, sier barnehagelederen.