– Per dags dato er 27 idrettslag påmeldt. Deriblant fotball, håndball, modellflyklubben, CrossFit, street basketball, fekting, drill og dans, cheerleading, carpet bowls, turn, dans, roing, boksing, friidrett, judo, rugby, golf, bmx sykling, volleyball, Kongstensvømmerne, curling, hockey, opplyser idrettskonsulent Madelén Skogman i FRID.

Ordføreren kommer

Ordfører Siri Martinsen kommer, samt at noen av FFKs A-lagsspillere også stiller opp.

– Hensikten med barneidrettens dag er å inspirere barn og unge til å bli aktive i idretten, som igjen kan bidra til livslang aktivitets- og bevegelsesglede. Arrangementet er en svært god anledning for idrettsklubbene til å invitere til deltagelse og rekruttere flere medlemmer. Barneidrettens dag er et arrangement som tradisjonelt har blitt gjennomført to ganger i året av Fredrikstad idrettsråd. Etter to år med pandemi gleder vi oss stort til å igjen invitere store og små til en dag proppfull av aktivitets- og bevegelsesglede.

«Idrett for alle»

– Hvorfor barneidrettens dag?

– Med bakgrunn i idrettens visjon «idrett for alle», arrangerer vi barneidrettens dag med fokus på betydningen av det å være i fysisk aktivitet, samt å fremheve de mange positive ringvirkningene ved å være en del av et idrettslag. Kort oppsummert: gode, trygge og sunne fellesskap for barn og unge som gagner både fysisk og psykisk utvikling, sosiale fellesskap og ikke minst følelsen av tilhørighet.

Nytt i år er det er en egen «Paravert» fra Fredrikstad kommune til stede på arrangementet. Paraverten er til stede fra kl. 11.00-13.00 og ønsker deg med behov for ekstra tilrettelegging i aktivitet hjertelig velkommen. Verten vil møte i hallen og hjelpe deg til kontakt med idrettslagene, slik at du kan prøve ut ulike aktiviteter. Det er ikke spesielt tilrettelagte aktiviteter og hjelpemidler tilgjengelig.

Dette kan du være med på

En uke med spennende aktiviteter – lørdag 7. til lørdag 14. mai. I anledning Verdens aktivitetsdag 10. mai markerer byens lag og foreninger en rekke aktiviteter for ung og gammel, trent og utrent, for de med korte ben og de med lange ben, for de med joggesko og for de med mokasiner. Alt er gratis og du trenger ikke melde deg på.

Dette kan du være med på.