Rikshospitalet i Oslo ble flyttet i 2000. Allerede i 2003 var første bolig innflyttingsklar. Sykehuset i Fredrikstad ble lagt ned i 2015. Hvorfor er det fortsatt ingen nye boliger klare her?

Svaret er at Statsbygg jukset. De tyvstartet prosessen i 1991 med en idé-konkurranse om hva det gamle Rikshospitalet i Pilestredet kunne brukes til. I 1992 ble det besluttet å flytte sykehuset til Gaustad og at Statsbygg skulle utvikle det gamle sykehusområdet. Statsbygg sørget deretter for at det allerede i 1997 ble vedtatt en reguleringsplan. Planene var altså klare lenge før siste pasient forlot sykehuset i 2000.

Hva skjedde så i Fredrikstad? Helse sør-øst RHF som eide sykehuset i Fredrikstad, besluttet i 2008 at sykehuset skulle flyttes til Kalnes. I 2010 utarbeidet Sykehuset Østfold HF en mulighetsstudie for det gamle sykehuset, før de i 2012 besluttet å selge det. I 2013 ble omsider sykehuset lagt ut for salg til 256 millioner. Etter stadig nedjustering ble det solgt for 130 millioner i 2015. Så når sykehuset i Fredrikstad ble tømt, var planene på ingen måte klare.

Det er mange likhetstrekk mellom gamle Rikshospitalet og sykehustomta i Fredrikstad. Blant annet tok det omtrent like lang tid fra vedtak om flytting til sykehusdriften ble avsluttet. Likevel har prosjektene endt opp med helt ulike utfall. Åtte år etter at Rikshospitalet flyttet, var området så godt som ferdig utbygd. Snart seks år etter at sykehuset i Fredrikstad flyttet, er ikke området regulert og utbygger snakker om å selge hele prosjektet.

Hva ville skjedd dersom Statsbygg hadde fått ansvar for utviklingen av det gamle sykehuset i Fredrikstad, på samme måte som de hadde ansvar for Rikshospitalet? Det er ikke sannsynlig at de ville gjort en særlig dårligere jobb i Fredrikstad enn i Oslo. Hele området ville trolig yrt av liv. Dersom man hadde samme utbyggingstakt i Fredrikstad som i Oslo, skulle de første boligene ha vært klar i 2018, og området skulle i dag vært helt eller delvis ferdigstilt.

Men i stedet for at «statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler» får ansvaret for å utvikle en av de største statlige eiendommene i Østfold, og et av de viktigste byutviklingsprosjektene i Fredrikstads historie, tar Sykehuset Østfold HF og det statlige morselskapet Helse sør-øst RHF ansvaret.

Det er altså verken Fredrikstad kommune eller en utbygger fra Bergen som er ansvarlige for det store spøkelsesslottet i Fredrikstad. Det er statens styring, der man overlater eiendomsutvikling til helseforetak som verken har erfaring eller kompetanse på området som har endt opp med det resultatet vi har i dag.

Les også

Kan Cao selger. Hva gjør du nå, ordfører?

Les også

Kan Cao – outsideren som ga opp å vente på Fredrikstad