Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skal vi betale de rikes utgifter?

«Kjernen i problemet er at kontraktene med utbyggerne skulle holde kommunen skadesløs, noe som i tilfelle betydde at vi borgere, velgere og skattebetalere ikke skulle få den momsregningen som vi likevel fikk.»

Spaltist

Flere ganger har jeg stilt spørsmålet om hvorfor ikke Fredrikstad kommune har krevd tilbakebetalt momsen fra utbyggerne etter at Skatt Øst krevde kommunen for 19 millioner kroner i moms og straffeskatt. Svaret har uteblitt. Et samlet bystyre vedtok å sende regningen til oss borgere, velgere og skattebetalere, etter en innstilling fra ordføreren.

Men kan man bare trylle vekk problemet på denne måten? Det er snakk om 19 millioner skattekroner som kunne vært brukt til skoler, sykehjem og andre trengende formål. Av henvendelser jeg får, vet jeg at mange er opptatt av denne saken, og etter det jeg nå erfarer, må kontraktene med utbyggerne forstås slik at kommunen (les: vi borgere, velgere og skattebetalere) skal holdes skadesløse. Dette har utbyggerne vært fullstendig klar over, så langt jeg forstår det.

Les også

Bystyret: Enstemmig enighet om å betale Skatt Øst-krav for grov uaktsomhet

Skal få dekket sine kostnader

I en av kontraktene kan vi lese: «Avtalen forutsetter at kommunen får dekket sine kostnader og at kommunen ikke tar økonomisk risiko.» I punktet om økonomiske konsekvenser heter det: «I avtale med utbygger vil det bli forutsatt at kommunen får dekket sine kostnader og at kommunen ikke tar økonomisk risiko.»

Da reiser det seg umiddelbart to spørsmål: 1) Betyr ordlyden i kontrakten at kommunen kan kreve momspengene tilbake fra utbyggerne? 2) Hvorfor skjer det i tilfelle ikke?

Når vi går inn i denne problematikken, støter vi på to begreper, nemlig anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen. Vi bør ikke hefte oss så mye opp i begrepene, men bare fastslå at Fredrikstad kommune har benyttet seg av anleggsbidragsmodellen, og at siktemålet har vært å la utbyggere nyte godt av «Fredrikstad kommunes (…) avgiftsposisjon», som det heter.

Dette må vi forstå slik at utbyggerne kan oppnå en fordel gjennom kommunens praktisering av anleggsbidragsmodellen. Men det heter også i kontrakten at Fredrikstad kommune – altså vi borgere, velgere og skattebetalere – «skal holdes skadesløse for eventuelle økte kostnader som følge av denne avtalen om anleggsbidrag».

Var det ikke slik likevel?

Da momssaken ble behandlet i 2016, innstilte ordfører Jon-Ivar Nygård på følgende: «Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til Bystyret: «Avtalepunktet i 10 avtaler om anleggsbidrag, om at anleggsbidraget skal dekke kommunens merverdiavgifts-kostnader, skal ikke benyttes for å dekke kostnader ved tilbakeføring av merverdiavgift til skattemyndighetene. Det søkes overført justeringsrett for de samme avtalene.»

Ordlyden i ordførerens innstilling, bringer oss inn på juridiske spissfindigheter det ikke er så lett å få tak i for oss legfolk. Men så langt jeg forstår, frasier bystyret seg med dette vedtaket muligheten til å hente inn 19 millioner fra utbyggere som har spart 25 prosent på utbyggingen av sine infrastrukturtiltak, takket være kommunens avtaler.

Hva det menes med at det «søkes overført justeringsrett for de samme avtalene», er det også behov for å få et svar på. Betyr det at kommunen vil kunne få refundert moms gjennom en annen type avtale?

Hva forsto politikerne?

På bakgrunn av innstillingen fra ordføreren, kan det tyde på at kommunen likevel mener at kontraktene ikke har den tilbakevirkende kraften som tilsynelatende fremgår av kontrakten? Men da blir det igjen et interessante spørsmålet om politikerne hadde en klar oppfatning av at kontraktene inneholdt klare forutsetninger om at kommunen skulle holdes skadesløs? Hvis det ikke var tilfelle, er spørsmålet om avtalene burde vært inngått?

Kjernen i problemet er at kontraktene med utbyggerne skulle holde kommunen skadesløs, noe som i tilfelle betydde at vi borgere, velgere og skattebetalere ikke skulle få den momsregningen som vi likevel fikk. Derfor må vi ha rett til det enkle spørsmålet om hvorfor kommunen ikke har krevd momsrefusjon fra utbyggerne på den ene eller andre måten?

Det er sikkert de som vil hevde at dette blir en for enkel fremstilling av saken. Men jeg gjør ikke krav på annet enn å kunne peke på problemstillinger jeg mener vi må få svar på, og jeg regner med at det fortsatt er lov å stille spørsmål. Nå er ikke jeg lenger journalist, men journalister må i hvert fall hver eneste dag lære seg å stille de spørsmål «makta» ikke vil ha!

Les også

Nå skal kommunen gjøre utbygging billigere igjen – men vil sikre seg mot nye millionkrav

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.