Pensjonistene hadde forhandlingsrett på alderspensjonen i folketrygden frem til 2011. Protokollen for oppgjøret ble behandlet av Stortinget som skulle ta ansvar for det endelige resultatet. I 2011 ble forhandlingsretten erstattet med drøftingsrett, noe som fungerer svært dårlig. Resultatet av drøftingene blir ikke lagt frem for Stortinget. Sommeren 2019 demonstrerte flere tusen pensjonister foran Stortinget for å få forhandlingsretten tilbake.

Utgangspunktet for trygdeoppgjøret er gjennomsnittlig lønnsvekst i lønnsoppgjøret fratrukket 0,75 prosent. Dette har resultert i at pensjonistene har tapt kjøpekraft hvert år i fire år. I tillegg blir gifte og samboende pensjonister trukket 10.000 kroner hver i året av pensjonen fra folketrygden.

Er det slik vi skal bli behandlet som pensjonister?

Pensjonister har gjennom et langt arbeidsliv bidratt til samfunnsutviklingen. Vi pensjonister har betalt inn alt vi er blitt pålagt i visshet om at vi skulle få glede og nytte av de pensjoner vi mener å ha opparbeidet oss rett til. Vi synes derfor at det er svært urettferdig at vi på våre gamle dager skal være de eneste som i rene penger må gi avkall på normal lønnsvekst.

Pensjonister har de samme utgiftene som alle andre til strøm, kommunale avgifter, mat m.m. Hvorfor skal da ikke vi pensjonister få ta del i lønnsutviklingen på lik linje med andre?

Vi krever at pensjonistene må få forhandlingsretten tilbake. Forhandlingsrett kan sikre at vi som pensjonister får den samme velferdsutviklingen som ellers i samfunnet.

Les også

Et nytt lønnsoppgjør på gang, kan gammel urettferdighet ryddes bort?