Vi som holder oss i gang med å trene «normalt» og har dette som livsstil ikke blir prioritert på lik linje med andre ting som åpner nå, men ikke helse! Jeg snakker da om helsesentrene som blir utelatt fra denne åpningen. Når man vet hvor mye det representerer av helsegevinst for samfunnet, og ikke minst for hver enkelt person.

Selv har jeg trent i 40 år og det har selvsagt blitt en livsstil som skaffer meg overskudd privat, i jobb (aldri vært sykemeldt) og den sosiale biten. Mitt fokus er at når butikker, kjøpesentra m.m. åpnes, så utelater man det som kanskje er det viktigste for oss – helsa! Representert for eksempel ved å trene og være i aktivitet og holde eventuelle skader unna, opptrening etter fysio, styrke muskler/skjelett pluss mye mer i gang. Alt kan samles under begrepet folkehelse.

Trening er så viktig for så mange folk og er bevist å virke positivt mot flere alvorlige sykdommer, så derfor skriver moderne leger trening på «blå» resept!

Nå har jo denne regjeringa fått passet påskrevet for så mye dårlig de gjort av tiltak og råd, for eksempel ikke stengt grenser som et av de verste. Tiltak som vært og er nødvendige er helt greit, men når det åpnes på forskjellige nivåer blir ikke vi med, vi som gruppe som er med å representerer folkehelsa!

Om man stort på det, er det veldig rart at fot eksempel Polet – ja de som fikk utvidet åpningstider i denne pandemien, ikke holder stengt. Er det for at de som er på hjemmekontor skal rekke Polet? Man unnlater at de som da har hjemmekontor heller ikke for et avbrekk for å trene for å kanskje holde rygg/skjelett eller andre ting i gang, men kan rekke Polet?

Dette er bare så dumt og mange er så dritt lei av å ikke bli hørt og sett på som en av de mindre viktig gruppene i denne pandemien. Det er en stor gruppe mennesker som holder seg i gang, på forskjellige nivåer, men har som fellesnevner det at de får livsglede, sparer samfunnet for mye penger, holder sine skader ved like, eldre som treffes pluss mye mere.

Jeg snakker nå om de treningssentrene som bruker mye på renhold, å vaske apparater og har nok folk i arbeid på sitt gym. Ikke de gymmene der du er alene med et nøkkelkort og det ikke er kontroll. Her må man segmentere de forskjellige gym. Jeg vet mange er forbannet og dritt lei av å ikke bli sett for det de gjør for å holde seg i form, for blant annet å få et styrket immunforsvar, bedre helse og livskvalitet, og det å bli sett på som mindre viktig enn det å åpne kjøpesenter m.m.

I dagens samfunn er det lov å ytre seg, og jeg står gjerne i front for at vi som gruppe blir tatt som den ressurs vi er som sparer samfunnet for mye utgifter og skaper en bedre livskvalitet for oss selv og dem rundt oss. Nå er vi dritt lei!