Foran oss ligger et kommune- og fylkestingsvalg. I forkant har det dukket opp protester mot nye bomringer og økning av bomavgifter. Dominerende politiske partier synes å gå mot en usikker fremtid. Fredrikstad kommune er intet unntak selv om Arbeiderpartiet med litt hjelp fra andre ser ut til å beholde makten.

Hvorfor dette raseriet mot bomstasjoner? Noen tror uansett ikke at forurensningen er menneskeskapt. Andre forstår og er positive til tiltak som reduserer forurensningen. De protesterer imidlertid likevel fordi trusselen om økte transportkostnader ikke møtes med tilbud om gode kollektive kommunikasjonsalternativer. Man har glemt å «sukre pillen».

Hadde kommune og fylkeskommune i forkant inngått et nært, omfattende og forpliktende samarbeid om gode offentlige kommunikasjoner, ville bomringene fremstått som mindre økonomisk truende og lettere akseptert. I Høyre-kommunen Bærum samhandler busslinjene og T-banelinjene med hverandre. Det betyr at man nesten uansett hvor man bor, kan reise «sømløst» til valgt bestemmelsessted. Selv bruker jeg mye buss fra Eiksmarka. Bussen tar meg for eksempel til Bekkestua. Der går jeg av, venter fire minutter på for eksempel bussen til Stabekk eller Lommedalen. Fra Eiksmarka til Bærums Verk i Lommedalen, ca. 8 km med buss, tar det nøyaktig 31 minutter via Bekkestua. Hvorfor da bruke bil med parkeringsutfordringer eller taxi?

I Fredrikstad kunne vi for eksempel la alle busser komme noenlunde samtidig inn til busstorvet i sentrum. På busstorvet kan passasjerene i tillegg til også å benytte andre passende bussmøtesteder, velge den bussen som går videre til ønsket bestemmelsessted. Med vel 80.000 innbyggere burde dette være både et rimelig krav og en fornuftig løsning. Dagens dårlig koordinerte og mangelfulle system tvinger mange av oss til å velge bil. Bomringen blir en direkte fiende i stedet for et system som hjelper oss til mer frivillig å velge en klimavennlig kollektiv løsning.

Kjære dominerende politiske partier i Fredrikstad. Kom på banen og gjør noe. Kan Høyre-Bærum, så må Arbeiderparti-Fredrikstad også klare det.

Les også

Det skal være enkelt og billig å velge miljøvennlig