Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor kan ikke små aktører få igjennom boligprosjekter?

Artikkelen er over 1 år gammel

Bjørg Godtfredsen klager over at hun ikke får bygge boliger i området ved Filadelfia og Blå Kors ved Rolvsøyveien. Hun mener hun selv får nei mens det er gitt tillatelse i sammenlignbare saker.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som eier av g.nr. 201/1 har jeg igjennom flere perioder søkt om å få omregulert et område som ligger i skogkanten som strekker seg fra Åsebråten/Smedens hage og frem til område Høiendal. Men på grunn av at denne skogkanten er innlemmet i LNF-område har kommunen avvist dette hver gang.

Vi har de to siste perioder brukt en utenbys eiendomsutvikler, som har lagt ned mye tid og tegnet inn forslag til boligutbygging slik at småbarnsfamilier kunne komme inn på boligmarkedet. Vi ønsker en forklaring på når og hvorfor området ble et LNF-område. I følge regelverket skulle vel dette opplyses i minst to aviser, slik at grunneier kunne få protestere på avgjørelsen. Ber kommunen om en dokumentasjon om dette ble gjort.

Håper at politikerne i Fredrikstad kommune vil lese dette, og kommentere de spørsmål som her er stilt.

Videre leser vi at Fredrikstad kommune har opprettet sitt eget eiendomsselskap og at de deretter opphever sine egne LNF-områder til boligformål. Dette er vel og bra, men hvorfor kan ikke andre små aktører få igjennom sine prosjekter som egner seg til boligformål.(Jens Stoltenberg sa i sin nyttårstale når Arbeiderpartiet satt med makta, at loven skulle være lik for alle, men som vi forstår, praktiseres dette ikke i Fredrikstad.)

Kommunen godkjente en ny vei (Ilaveien) igjennom grunneiers LNF-område for at Åsebråten Park skulle la seg gjennomføre. Dette ble godkjent i 1995. Dette var nødvendig for at en stor aktør skulle få gjennomført sitt prosjekt (Åsebråten). Videre skal det utvikles arealer til boligformål som områder rundt Stjernehallen og andre områder som ligger innenfor LNF.

Viser til konsekvensutredningen av området 201/1:

1. Registrert som svært viktig friluftsområde.

Her må vi protestere på det sterkeste, da området består av tett skog og ingen stier langs åsen. Det går i dag stier opp til lysløypa hvor folk går på tur.

2. Tiltaket vil bli svært synlig fra fylkesvei 109 og vil påvirke silhuetten.

Her må vi igjen stille spørsmål om hvorfor Åsebråten Park ble gjennomført, hvis ikke dette området også påvirker silhuetten på åsen.

3. Mulige trusler om klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigninger og stormflo.

Området ligger langt unna havet. Og hva mener konsekvensutreder her.

4. Området ligger svært utsatt for støy og egner seg ikke til utbygging.

Her igjen, hva med Åsebråten Park som ligger parallelt med området som ønskes bebygd, og hva med Tordenskiold Brygge og Seut Brygge som ligger nær støysoner. Dette er noe kommunen aksepterer, men ikke et område som ligger 100 til 200 meter ifra Fylkesvn. 109.

Vi mener at konsekvensutredningen ikke er i samsvar med vår oppfatning av virkeligheten.

Sissel Monsvold som er sjeføkonom i Obos skrev før jul en kronikk i Obosbladet, sitat: «barnefamilier flytter for å få nærhet til skog og mark, lave priser og mye bolig for pengene, og gjerne en egen hage - ikke for å bo på et kollektivknutepunkt. Fredrikstad er et eksempel på at det bygges for mange sentrumsleiligheter som de unge ikke ønsker å flytte inn i. når folk spør etter rekkehus og hageflekker, er ikke svaret en blokkleilighet ved jernbanestasjonen.» Sitatet er forkortet.

Håper at politikerne i Fredrikstad kommune vil lese dette, og kommentere de spørsmål som her er stilt.

Les også

Gravearbeid på Åsebraten betyr færre parkeringsplasser ved Skytterhuset og FIF-huset

Kommentarer til denne saken