Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor fortsetter Fredrikstad kommune å kreve inn eiendomsskatt av private i disse Korona-tider?

Artikkelen er over 1 år gammel

– Hvorfor kommer ikke Fredrikstad kommune opp med noen som helst tiltakspakker for privatpersoner i kommunen? spør Høyres Porsmyr i denne kronikken.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremtredende personer i Fredrikstad Arbeiderparti har gjentatte ganger hevdet at Fredrikstad kommune, under sosialistisk styre de ni siste år, har levert positive resultater. Jeg lurer på om dette fortsatt står ved lag eller om resultatet er sett i forhold til budsjett? For meg er i så fall budsjett kun et arbeidsverktøy og faktiske inntekter minus faktiske utgifter det reelle regnskap! Overføringer fra fond er ingen inntekt eller utgift, kun disposisjon av midler!

13. mars 2020 trådte en ny hverdag i kraft for hele den norske befolkning. Barnehager, grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universitet ble stengt med umiddelbar virkning p.g.a. viruset Covid-19. Det samme gjaldt frisører, massører, treningssenter, tatovører og mange andre. Restaurant og reiselivsnæringen fikk også strenge restriksjoner med helt eller delvis nedstengning. Regjeringen iverksatte de strengeste tiltak i Norge siden 2. verdenskrig. Dette var en dramatisk endring i hverdagen til alle nordmenn.

Folk ble plutselig fra den ene dagen til den andre sendt ut i permisjon fra sine trygge arbeidsplasser, enten den var i et enkeltmannsforetak eller en mindre/større bedrift. I løpet av bare timer ble fokuset for disse snudd fra å holde fokus på å betale sine skatter, avgifter, lønnskostnader og utgifter i tide til hvordan man i det hele tatt skulle klare å betale disse nevnte utgifter. Og ansatte ble sendt ut i permisjon på ubestemt tid.

Heldigvis har vi en regjering som er løsningsorienterte og som nettopp skjønte at denne problematikken ville komme. Tiltakspakker ble lagt frem i tur og orden og Stortinget viste også et tverrpolitisk overordnet ansvar for at dette må vi finne gode løsninger for. Dessverre er det to tre mikropartier på venstresiden som ikke har forstått alvoret i situasjonen og heller prøver å profittere på sin egen politikk i krisen. Godt de ble satt på sidelinjen og ikke fikk prege debatten. Vi har på nasjonalt plan fått på plass meget gode økonomiske ordninger for både bedrifter og enkeltpersoner som blir ufrivillig rammet av den ekstraordinære situasjonen vi har kommet i, med viruset Covid-19.

Men hva skjer lokalt i Fredrikstad kommune? Jo de gir i sitt Formannskapsmøte 19. mars 2020, 6 dager etter Regjeringens innføring av de strengeste tiltakene i fredstid etter 2. verdenskrig, en betalingsutsettelse av eiendomsskatt og andre kommunale gebyrer for næringseiendommer, men ikke fritak. Om dette har noen verdi for disse bedriftene kan sikkert diskuteres.

Samtidig gir de i samme møte med de rødgrønnes flertall hele 5 millioner til WexWork som skal være en møteplass for nye mindre bedrifter og enkeltmannsforetak i Fredrikstad. Jeg stiller meg spørsmålet om de rødgrønne politikerne har forstått konsekvensene av dette vedtaket? Jeg er sterkt tvilende til at dette WexWork vil bidra til en eneste ny arbeidsplass i Fredrikstad. Det spørs om ikke denne støtten bare vil berike de personene om står bak tiltaket enda mer økonomisk!

Samtidig så sier man 2. april 2020 nei til å bruke kr 500.000,- av næringsfondet til NSSØ (Norsk Senter for Sirkulær Økonomi) på Øra til oppstart av et forsøksprosjekt (pilot) som midlertidig skal være plassert ved Hafslund Næringspark i Sarpsborg. Tenk om vi hadde vært en storkommune i Nedre Glomma med både Fredrikstad-Sarpsborg-Hvaler-Råde som på sikt også hadde gitt plass til Halden og Rakkestad?

Avslutningsvis vil jeg stille spørsmålet til Ordfører Jon-Ivar Nygård; hvorfor kommer ikke Fredrikstad kommune opp med noen som helst tiltakspakker for privatpersoner i kommunen? Tenk om dere som nå har styrt Fredrikstad kommune siden 2011 viste litt storsinn for privatpersonene sine bekymringer i disse Korona-tider og gitt samtlige innbyggere i Fredrikstad fritak for eiendomsskatt i 2020, nettopp p.g.a. Koronaviruset Covid-19? Arbeiderpartiet hevder jo at kommunen har gått med pluss de siste 9 år, så da har vel kommunen råd til å gi innbyggerne ett års fritak fra denne usosiale eiendomsskatten! Kommunen får årlig inn ca. 270 millioner i eiendomsskatt.

Heldigvis ser vi daglig positive tall i forhold til antall innlagte på sykehus for Korona. Regjeringen begynner veldig forsiktig å mykne opp igjen men vi vil fortsatt ha bekymringen for arbeidsplassene våre i lang tid fremover, ja kanskje flere år!

Fredrikstad Høyre ønsker jo en gradvis nedtrapping av eiendomsskatten og et fritak i 2020 ville vært et flott tiltak for innbyggerne i en meget spesiell tid! Samtidig vil jo Fredrikstad Høyre at kommunen også kutter i sine utgifter for å gjøre seg mindre avhengig av eiendomsskatten.

Jeg vet at det allerede er gjort en ny takst av nye boliger i 2019 og at samtlige boliger og næringseiendommer skal få ny takst i 2020 slik at kommunen kan få mulighet til å øke sine inntekter med denne usosiale eiendomsskatten!

Helt til slutt vil jeg trekke inn en positiv sak og det er at kommunen, ifølge sikre kilder, etter en anbudsrunde skal benytte lokale takstmenn med lokal kompetanse for å taksere bolig- og næringseiendommer i Fredrikstad. Denne taksten skal i neste omgang stadfestes i Skattetaktsutvalget og til syvende og sist vedtas i Bystyret.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.