Nok en gang er det forandring i koronaforeskriften og nå må alle teste seg ved innreise til Norge. Dette inkluderer spedbarn. Vi har familie på begge sider grensa. Jeg har prøvd å få tak i retningslinjer for hvordan testing av barn skal utføres. Jeg har spurt FHI, kommune overlege Jon Halvard Bø, assisterende kommune overlege Lasse Henriksen og leder for testsenter, Jostein Bø.

Jostein Bø sier over telefon at han ikke har kjennskap om slike retningslinjer og at alle må teste seg iht koronaforskriften. Han poengterer at testen ikke er farlig for barnet. Når jeg da spør om grunnlaget for det, så sier han at han ikke kan fremvise dokumentasjon på at gjentatte tester i spedbarns nese ikke er skadelig for barnet og henviser til Helsedirektoratet som i sin tur ikke kan svare på det samme spørsmålet.

Vi har familie på begge sider grensa, besteforeldrene er fullvaksinert, jeg er fullvaksinert. Vi får krysse grensa fritt, men vår datter på ti måneder får per i dag ikke lov å krysse grensa sammen med oss uten karantene og gjentatte tester. Hvor er logikken? Hva ønsker man å oppnå med dette tiltaket. For oss virker dette hjerteløst og urettferdig med tanke på barnets pasientsikkerhet og retten til å bli kjent med sin nærmeste familie.