Tenk hvor mange millioner av kroner vi kan ta inn i eiendomsskatt fra Borg Havn IKS for å fordele byrden så lenge man har eiendomsskatt i Hvaler. Det er ikke riktig at vanlige huseiere og hytteeiere skal betale hele gildet. Hvaler kommune er én av 14 kommuner som har eiendomsskatt, men ikke for næringseiendommer. Her snakkes det om en skjev fordeling og at enkelte grupperinger har kunstig lave skattetakster. Dette burde være av interesse for hytteforeningen i Hvaler å ta tak i. Det kan bety lavere eiendomsskatt for alle ved at næringseiendommer beskattes.

Hvaler Frp er nok det eneste politiske parti på Hvaler som er imot eiendomsskatt da det er en dobbelt beskatning og at skatten er svært usosial.

Tomter for boliger og hytter blir beskattet så hvorfor skulle det ikke være det for næring, det er de som tjener penger i kommunen. Når man først skal ha denne usosiale dobbelt beskatningen av eiendommer, må byrden fordeles riktig. Vi vet at loven gir åpning for særordninger, men det er lite heldig. Det er viktig å få løftet dette frem på dagsorden nå.

Det ville vært spennende å se hvor mye eiendommene til Borg Havn IKS i Hvaler kommune vil bli taksert til. Da vil man få belyst at arvesølvet til befolkningen er solgt altfor billig. At næringseiendommer ikke skal betale eiendomsskatt kan kun oppfattes som om man gjemmer problemene. Borg Havn IKS bruker alle midler for å tjene penger og setter opp EasyPark-skilt ute i skjærgården. Dette kan virke noe drøyt. Hvorfor skal de spares?

Eiendommene til Borg Havn IKS i Hvaler er skattepliktig til Hvaler kommune om man velger å skattlegge næringseiendommer. Dette betyr også svært mye for likhetsprinsippet.

Tenk hvor mange millioner kroner Hvaler kommune går glipp av på næringseiendommer.

Beslutningene om hvem som skal betale eiendomsskatt, som ble vedtatt i 2013, er gått ut på dato. Verdens situasjonen er annerledes og hus og hytteeiere kan ikke bære alle andres utgifter.

Dagens styre i Hvaler Frp vil kjempe for at eiendomsskatten skal trappes ned og på sikt helt bort og er det eneste partiet i Hvaler som har sagt klart ifra sitt standpunkt både i politiske møter og offentlig. Eiendomsskatten skal bort!

Les også

Mangel på åpenhet rundt Borg Havn-avtalen er uheldig