Klimasaken i Norge har mer og mer blitt en kamp mot bilen, plasten, og nå senest kampen mot vindturbiner i tidligere urørt natur. Dagens kamp mot bilen startet forsiktig i 1986 i Bergen ved at biltrafikken inn i byen skulle reguleres ved hjelp av bompenger. Oslo fulgte etter i 1989. Senere har det blitt et slags mantra i norsk politikk at bilister skal betale alt fra bygging av ordinære veier, gang- og sykkelveier, kollektivtrafikk, samfunnets tap ved trafikkulykker, og nå til slutt for lokal utslipp av CO₂. Ved etter hvert å særbehandle elbiler, og gi elbilene en rekke fordeler ved bruk, sammenlignet med bilene drevet av fossilt drivstoff, har regningen for sistnevnte gruppe blitt urimelig stor. Fellesskapets spleiselag gjelder ikke lenger. Hvorfor er vi kommet dit?

Absolutt alle i Norge er i dag avhengige av veier og biler. Fra fødsel til vi har gått ut av tiden, er vi avhengige av varer, tjenester, mat og goder som vi tar som en selvfølge. Alt dette kommer til oss gjennom samfunnets infrastruktur, en infrastruktur som skal betales av stadig færre av oss. Hvorfor har norske politikere valgt bort å finansiere all infrastruktur over statsbudsjettet når alle er avhengige av den?

Avgiftsfritak ved kjøp og ved bruk på et nivå som ingen andre land har gjennomført.

Norge har valgt å premiere dem som kjøper elbiler. Avgiftsfritak ved kjøp og ved bruk på et nivå som ingen andre land har gjennomført. Begrunnelsen for særbehandlingen er at elbilene ikke slipper ut CO₂ (lokalt) når de brukes i Norge. At produksjonen av elbiler forurenser ekstremt gjennom råvareutvinning og produksjonen av særlig batteriene og elektronikken, og særlig i den fattige delen av verden, betyr lite for landets klimaaktivister. Ved å velge biler som bruker fossilt drivstoff som hovedfiende, og å «frede» elbilene, har klimaaktivister klart å knytte til seg både ungdommer som ikke kjører bil og den velstående, ofte urbane delen av befolkningen som gjerne vil kalle seg klimavennlige, men samtidig vil leve som tidligere. Ved å bytte til elbil kan de av en eller annen grunn bli kalt klimavennlige.

I Norge i dag kan du eie eller bruke store hus, hytter og båter, og reise verden rundt med fly, bare du kjører elbil når du trenger å kjøre bil. Den stakkaren som bebor en liten leilighet, men som kjører en gammel dieselbil daglig, er automatisk en klimaversting. Hvordan har vi som samfunn havnet her?

Om du er ungdom, voksen i arbeid eller pensjonist; det er ditt samlede klimaavtrykk som definerer hva du er. Når besteforeldre for klimaet støtter bompenger, og sier at de gjerne betaler bompenger til og fra hytten, så får de ingen spørsmål tilbake fra pressen om sitt samlede klimaavtrykk fra alt de eier og alt de gjør. Når man selv ikke trenger å kjøre bil i byen daglig, så er det lett å si at ingen andre trenger det heller. Og pirk ikke på deres turer i egen bil til hytten, deres flyreiser og deres båtturer.

Det samme gjelder ungdom som demonstrerer for klimaet; hvorfor er ikke pressen interessert i hva ungdommens samlede klimaavtrykk er? Overforbruk av klær og elektronikk, reiser og aktiviteter sammen med foreldre og venner, gir samlet et stort klimaavtrykk for hver enkelt. Er dette klimaavtrykket bevisst «glemt» av klimaaktivistene for lettere å knytte til seg ungdom i en felles kamp mot bilen?

Hvis byluften er viktig, så bør vel også el-biler havne i en annen avgiftsklasse dersom de utstyres med piggdekk.

Når norske politikere ønsket en overgang til elbiler i klimaets navn, hvorfor ble det ikke differensiert i de økonomiske fordelene ut ifra energiforbruk pr. kilometer for en elbil? Tunge, overmotoriserte elbiler med unødvendig høyt energiforbruk er ikke klimavennlige totalt sett, og heller ikke ved lokal bruk. Hvis byluften er viktig, så bør vel også elbiler havne i en annen avgiftsklasse dersom de utstyres med piggdekk, alternativt typegodkjennes kun for bruk av piggfrie vinterdekk?

Massebilismen er ikke gammel i Norge. Biler ble frigitt som handelsvare for alle i Norge 01.10.1960. Før denne datoen var kjøp av bil forbeholdt de som «hadde behov». Fra bilen ble fritt tilgjengelig å kjøpe, har markedet vært delt. De med økonomi til å kjøpe ny bil, og de som hadde økonomi til å kjøpe brukte biler, og sånn sett «brukte opp» de gamle bilene.

I dag er deler av dette markedet ytterligere delt ved at de med god økonomi stadig oftere kjøper nye elbiler uten avgifter og med mange fordeler ved bruk, mens de med dårligere økonomi bruker opp de fossildrevne bilene som ble byttet inn. Sagt på en annen måte: De med penger kjøper stadig nye, tidsriktige leker, og de med dårligere råd kjøper og bruker opp de mindre tidsriktige lekene som de med penger ikke lenger vil ha. Altså velger vi å avgiftslegge de som bruker opp gamle biler, mens de som stadig kjøper nye elbiler blir premiert som klimavennlige...

Miljøaktivistene har vært dyktige som lærte begrepet «tilgivelse ved avlat» fra kirken.

Mediene jager ganske ukritisk etter alt som kan kalles noe med «klima». Har du penger kan du kjøpe deg avlat i form av en klimakvote. Privatpersoner og bedrifter kjøper klimakvoter for så å bli såkalt «klimanøytrale» mens aktiviteten i det daglige fortsetter som før. Ingen spør hvordan man kan kalles klimavennlig av å kjøpe klimakvoter. Klimakvoter som i beste fall brukes til å bygge vindturbiner som ødelegger uberørt natur, dreper fugler og insekter, og er utstyrt med turbinblader og generatorer som etter få års drift må utskiftes. De utslitte bladene må graves ned fordi de ikke kan gjenvinnes.

Miljøaktivistene har vært dyktige som lærte begrepet «tilgivelse ved avlat» fra kirken. For klimaet er det kun en reduksjon i utslipp fra hver enkelt som virker. Miljøaktivistene har forstått at ved å velge biler drevet av fossilt drivstoff som hovedfiende, og å støtte avlatshandel for å tilgi folks egne handlinger, så kan de også sanke støtte hos både unge og voksne storforbrukere.

Da er diktaturet innført i klimahysteriets navn.

Særlig Oslos klimapolitikk minner mer og mer om mekanismene innen de kommunistiske statene verden dessverre har opplevd. Eliten, valgt av folket, bestemmer hva som er akseptabelt å gjøre for alle utenom eliten. Først stopper man de som ikke har råd til å betale bompenger, og tar inn så mye bompenger man bare kan fra dem som kan betale uten å endre seg. For lettere å ta makten, gis de med midler til å kjøpe en elbil en del fordeler i en overgangsfase. Til slutt sitter vi med et regime som bestemmer hvor vi hver enkelt skal bo, hvor og hva vi skal handle, hva vi skal spise og hvilke handlinger som er akseptert. Da er diktaturet innført i klimahysteriets navn.

Kina har angivelig 1.200 kullkraftverk, og planlegger bygging av 300 nye. Norges samlede oljeutvinningssektor (utslippene knyttet til produksjonen av olje og gass, ikke forbruket av den) slipper ut mindre CO₂ enn det ene, største kullkraftverket i Kina. Et enormt antall kullkraftverk vil bli bygget for å lade verdens kommende elbiler. I tillegg vil verden gå tom for en rekke sjeldne metaller for å produsere alle batteriene som trengs. Dette skjer samtidig som bilprodusentene har funnet opp en ekstremt god rensing av avgassene fra nye dieselmotorer. Det skal bli spennende å se sluttregnskapet for den ensidige satsingen på elbiler.