For et par uker siden
var Kadra Yusuf i nyhetsbildet med sitt utspill om dyre og ekskluderende fritidstilbud for barn. Da jeg hørte innslaget på Dagsnytt 18, husket jeg tilbake til en sak vi jobbet med i Kulturmagasinet Q for noen år siden. Hvorfor brukes ikke kommunale grunnskoler som «kulturskoler» med aktiviteter på ettermiddager og kvelder?

Dagens kulturskolemodell er så langt fra inkluderende med stedvis dyre kontingenter og lange ventelister. Kulturskolen rekrutterer hovedsakelig i de øvre sosiale lag, noe blant andre seniorforsker Egil Bjørnsen har avdekket i sin forskning på temaet. Mens grunnskoler, med unntak av gymsaler, står ubrukt etter skoletid. Teller man eksempelvis instrumenter ved skolene i Fredrikstad vil man få et imponerende antall.

Det er nok både kulturarbeidere, frivillige lag og andre som vil ta initiativ til små kurs og aktiviteter på den lokale skolen. Dette betinger at skolen gjør sine klasserom, musikkrom og formingssaler tilgjengelig. Kanskje brukes enkelte skoler til nettopp dette formålet. Hvis det ikke er tilfelle, bør det tas initiativ til prøveprosjekter. Det er verdt å forsøke.

Å bli kjent med et håndverk, kunsthåndverk eller instrument kan bety så mye for et barn. Som en lokalpolitiker jeg snakket med om temaet uttrykte det: Fordelen vil også være at kulturtilbudet ligger nær der foreldrene bor i lokaler som er trygge og kjente. For det er ikke alle barn som driver med idrett, slik det kunne høres ut i den omtalte Dagsnytt 18-debatten. Mange gir seg tidlig. Frafallet i en stor idrett som fotball er økende for barn over 12 år. Det er behov for et bredt og rikt tilbud på aktiviteter.

Det er en trist utvikling når kommunale kulturskoler fremstår som en type offentlig privatskole med kontingenter altfor mange ikke har råd til. Samtidig står godt utstyrte skolelokaler tomme på ettermiddager og kvelder. Det er å sløse med ressurser.