Sitat Geir Lippestad:

«Hvis min datter hadde blitt tvunget til å gå på en normal skole, hadde det vært et overgrep overfor min datter»

Foreldrene til Råkollens elever ønsker derfor ikke å ha sin skole samlokalisert med en 1.-9.-skole.

Dere som er flertallets representanter i Bystyret i Fredrikstad, hvordan vet dere bedre enn foreldrene til de kanskje mest ressurssvake elevene i landet, hva som er best for dem?

Hvorfor vil dere stemme for en skoleløsning som for de neste 50–100 årene tvinger disse barna til å være samlokalisert med en nærskole, noe de ikke ønsker?

La meg nok en gang understreke at foreldrene ved Gudeberg Barne- og ungdomsskole ønsker elevene ved Råkollen velkommen! Men jeg antar at alle bystyrerepresentantene har lest det hjerteskjærende innlegget fra Elin Madeleine Westereng-Hauge, som på vegne av FAU Råkollen skole ber om at barna deres skal slippe å være samlokalisert med en 1. til 10.-skole.

Foreldrene til Råkollens elever har forsøkt å ha barna på en nærskole, men gått bort fra det og foretrekker at de går på en separat skole: «På Råkollen får barna de trygge rammene de trenger; her kan elevene være seg selv og ingen ser rart på dem i skolegården om de oppfører seg litt annerledes enn den såkalte normalen. Her opplever elever å få venner for første gang. De lærer seg sosiale ferdigheter i trygge rammer.»

Kjære bystyrerepresentanter som vurderer å stemme for det tre år gamle, uendrede forslaget, som verken gagner Råkollens eller Gudebergs elever: Våg å være de omsorgsfulle menneskene dere er og stem for å gå et skritt tilbake for å finne en bedre løsning for det neste århundrets elever ved både Råkollen og Gudeberg skoler.

Vi vet det haster med en løsning for Råkollen, og også for å erstatte de gamle paviljongene på Gudeberg. Men det er mange tilfredsstillende både løsninger på dette, som kan iverksettes mens kommunen bruker tiden på å utrede og bygge bedre og mer langsiktige løsninger for begge skolene.

En mulighet kan kanskje være å bevilge 30–50 millioner til umiddelbar utbedring av eksisterende Råkollen skolen, og 10–20 millioner til vedlikehold av Gudebergs mest forfalne undervisningslokaler og ansattekontorer, og flytte elevene fra de fem klasserommene i paviljongene til FRIS eller til infanterikasernen eller Artillerigården i Gamlebyen frem til nye skoler er klare.

Eller dere kan vedta å umiddelbart bygge den prosjekterte nye Råkollen skole på Nabbetorp, eller på en annen tomt som er egnet ut fra foreldrenes og ansattes ønsker. Dette er ikke tungt funderte forslag, men bare eksempler som viser at det selvsagt finnes en rekke alternative kort- og langsiktige løsninger som er bedre enn å hugge i sten denne usedvanlig omstridte løsningen dere skal stemme over nå.

«Ønskelisten» med de åtte velmenende tilleggspunktene til forslagets alternativ 1 vil ikke løse de fundamentale manglene ved dette tre år gamle forslaget, og de vil definitivt torpedere Råkollen-foreldrenes ønske om ikke å være samlokalisert med en 1. til 9.-trinns barne- og ungdomsskole.

Planen forholder seg til skolebruksplanen 2015-2025, som anbefaler flytting av Råkollen skole til Gudeberg basert på en feilaktig antagelse om at Gudebergs tomt kan utvides (s 35): « ... både på grunn av mulighet for utvidelse av eksisterende tomt ved Gudeberg barne- og ungdomsskole og at Gudeberg barne- og ungdomsskole er en 1. til 10. trinn-skole.»

Men det er ingen realistisk mulighet for å utvide eksisterende tomt ved Gudeberg, verken gjennom den offensive ideen i tilleggspunkt 2 om «oppkjøp av nærliggende eiendommer, dersom disse blir tilgjengelig på markedet» eller forsøket i tilleggspunkt 4 på å vedta overtagelse av grøntarealene, da disse faktisk inngår i forterrenget til Gamlebyen festningsverk og hører med til kulturminnene, med strenge restriksjoner for all bruk.

Disse ønskene gir ingen reell mulighet for å øke arealene i friluft utenfor overbygget i den grad at det vil tilfredsstille utfoldelsesbehovet for Gudeberg-elevene, og spesielt ikke for Råkollens elever:

«Barna på Råkollen har et stort behov for skjerming. Opplevelsen av mange elever i en skolegård kan være overveldende og ubehagelig for mange.

Det er også viktig å huske på at veldig mange av elevene på Råkollen skole allerede har prøvd en skolegang på sin nærskole. Av ulike grunner har de blitt flyttet fra sin nærskole til Råkollen skole. Flere av elevene er veldig sensitive overfor lyd og har ikke godt av store elevmasser.

Hvordan tenker kommunen at de skal få tilstrekkelig med skjerming og utearealer på nye Råkollen skole? Og hvordan blir tilgangen til ballbane og lekeområder? Må elevene på Råkollen «slåss» om lekeapparater, baner og spesialrom med den ordinære grunnskolen? Dette er noe vi krever å bli involvert i. Mange av skolens elever sykler i friminuttet og trenger gode areal for å få utfolde seg i denne aktiviteten.

Helsedirektoratet anbefaler et uteareal pr. elev til å være 50 kvadratmeter. Uteareal pr. elev etter utbygging blir 10–14 kvadratmeter. Ettersom dette er en av hovedaktivitetene til elevene i friminuttene så lurer vi veldig på hvordan kommunen skal/kan tilrettelegge for dette?» (Sitat Elin Madeleine Westereng-Hauge, FAU Råkollen i Fredriksstad Blad 7.12.20.)

Kjære bystyrerepresentanter, ikke vedta en plan som kjører over elevene ved Råkollen, det fortjener de ikke.