I forrige uke hadde jeg en lang hyggelig prat med en journalist i Fredriksstad Blad. Det førte til en avisartikkel som også ble delt med Sarpsborg Arbeiderblad. Med stikkord uten fordypninger i problemstillingene.

Det ble til mange reaksjoner både av det hyggeligere slaget og det mindre hyggelige. Noen få var ekstreme og fiendtlige - fulle av usannheter og hat.

En person jeg aldri har møtt delte et innlegg på Instagram (story) hvor hun skrev at jeg ønsker kun «hvite» mennesker i min butikk, og at hun tidligere har advart andre om det. En annen venn/følger av henne igjen delte innlegget videre.

Man kan tydelig hate noen man ikke kjenner på bakgrunn av uvitenhet og antakelser.

Sjokkert over hendelsen sendte jeg svar om at saken ville følges opp. Dialogen har jeg om noen ønsker å se den. Det førte til en ny story, hvor jeg løselig ble beskyldt for trusler. Hvem ville ikke reagere på en slik avskyelig, klart løgnaktig melding som også rammer min familie og omgangskrets i tillegg til trusler om boikott av min virksomhet?

Jeg vet godt hva jeg står for og aksepterer mye. Det å bli anklaget for rasist og det som verre er har jeg sluttet å akseptere uten videre. Det skulle vel bare mangle.

Så til sakene som ble nevnt i artikkelen:

Ja, jeg er faktisk for en innvandringsstopp. Ikke den innvandringen som foregår i organiserte former av myndighetene. Ordningen med kvoteflyktninger hjelper dessuten familier og barn som man vet trenger hjelp. Denne ordningen burde heller utvides. Disse menneskene har også de beste forutsetninger for å kunne integreres og lykkes.

Den vandringen som skjer mot nord som i hovedsak er organisert av menneskesmuglere er det vel ingen som ønsker. Definitivt ikke jeg i alle fall. Ikke for at jeg ikke forstår at mennesker har et ønske om et antatt bedre liv. Jeg har heller ingen problemer med å forstå at noen kan gjøre alt for å få det til. Jeg hadde sikkert kunnet gjøre det samme selv.

MEN, en slik ukontrollert innvandring har ført med seg ekstreme konsekvenser. Kriminalitet i former vi aldri har sett i Norge tidligere.

En annen alvorlig konsekvens er kostnader som løper fullstendig løpsk. Fredriksstad Blad har tidligere vist oss tallene for utbetalt sosialhjelp i kommunen. De har økt kraftig på få år i en allerede gjeldstynget kommune som må spare 500 millioner de neste 3-4 årene.

Og så dette tallet på 17 milliarder i året til integreringstiltak som Jan Tore Sanner kom med i 2019. Det tallet har løpt løpsk og måtte ned. Jeg er helt enig!

For å sette tallet i perspektiv så regnet jeg på hvor mange man kan hjelpe for en slik massiv sum med penger. Man kan faktisk gi mat til hele 5 millioner mennesker i et helt år (i et fattig land).

Siden vi alle kjenner til de brutte løftene om 12.000 sykehjemsplasser i 2005-2013 så tar jeg også ofte for meg det. For 17 milliarder så kan vi få 34 små sykehjem med 100 plasser hver. 3.400 nye sykehjemsplasser på et år altså.

17 milliarder til integreringstiltak er en selvfølge hvert år. Bortsett fra at Jan Tore Sanner i 2019 riktig nok sa at det må gjøres noe med. Bare jeg bringer tallet opp så blir jeg av flere kalt for rasist, brun, og det som verre er.

NEI jeg er ikke en rasist, og NEI, jeg er verken menneskefiendtlig eller umenneskelig på noen som helst måte.

Jeg synes det er en tragedie at Norge og verdenssamfunnet bruker så ufattelig mye penger på noen når det kunne hjulpet så ufattelig mange flere. Det er som man på en måte «kjøper seg fri» fra dårlig samvittighet. Eller mer riktig for å skjule sine manglende evner til å ta de riktige og nødvendige grepene.

Det er folkets, landets og fremtidige generasjoners penger og framtid man «gambler» med.

Over 3 millioner barn under 5 år dør hvert eneste år av sult og underernæring. Hvorfor klarer ikke verdenssamfunnet å gå inn og hjelpe flere? De har tydeligvis ikke noe problem med å starte en krig om de finner det nødvendig.

Nå kort om en annen sak som ble nevnt i artikkelen forrige uke:

Nei, jeg ser verken ned eller opp på mennesker på bakgrunn av karakterboka. Ja, jeg sa at dersom man ikke har «IQ» til å klare en firer i matematikk så har man ikke noe å gjøre som lærer. Ordningen ble innført allerede i 2016. Dersom Høyre-regjeringen nå skulle få fortsette så vil de også øke kravet til karakteren 4 i norsk. I dag er det et krav om at man minimum må ha 3. Jeg er like selvfølgelig enig i Høyre i dette. Så får det være at «IQ» kan byttes ut med flere alternativer, men poenget gjenstår.

Til sammenligning så har jeg nevnt alle de elevene som hvert år jobber 24/7 for å få toppkarakterer for å få sin drømmejobb. For å bli lege så har man ikke en sjanse om man får karakteren 3 enten det gjelder matematikk eller nynorsk for den del. Hvorfor skal det ikke stilles strenge krav til det å bli lærer? Så kan man diskutere i det vide og brede om man trenger ditt eller datt for å bli lærer i sløyd eller heimkunnskap. Et sted må grensen likevel gå.

Stiller vi høyere krav til det å bli lærer så vil de også kanskje endelig få den lønna og anerkjennelsen de selv mener de fortjener (men savner). Som igjen vil gjøre det mer lukrativt å jobbe 24/7 for å klare den fireren i matematikk. Akkurat som den eleven som vil bli lege er helt nødt til å jobbe 24/7 for å få den sekseren de må ha (i alle fag).

Til slutt kort om skattelette. Det finnes ingen tvil i mine øyne om at Høyre er det politiske partiet med den overlegent beste industri- og næringslivs-politikken. Der skattelette er det mest effektive virkemiddelet for vekst og flere arbeidsplasser. Både gjennom bedre vilkår for bedriftene og ikke minst økt kjøpekraft for hos alle. Slikt blir det 100% garantert flere arbeidsplasser av uansett hva Lysbakken og co måtte mene.

På 8 år i regjering har folk flest fått 14.000,- i skattelette.

Så vil noen si at «ja, men» avgiftene har økt. Det vitner litt om uvitenhet for avgiftene vil alltid øke fra år til år. Akkurat som lønna så øker prisene og dermed naturlig nok også (automatisk) avgiftene. Med en Rødgrønn regjering vil også avgiftene øke. År for år herfra og til evigheten for slik er det bare.

Formuesskatten som nå vil øke kraftig med en rødgrønn regjering er det i praksis kun Norge som fortsatt har. Den store ulempen er at utenlandsk eierskap favoriseres. Med andre ord så har utenlandske bedrifter som opererer i Norge en skattemessig fordel fordi de slipper formuesskatt. Sverige og Frankrike fjernet formuesskatten av nevnte grunn med suksess. Svensk eierskap i eget land øker. Motsatt i Norge altså.

En sak har gjerne flere sider. Med spørsmål og argumenter så får du svar.