Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan bygge vakkert og kostnadseffektivt?

«Det er viktig å løfte frem alle problemstillingene rundt temaet og hvordan de påvirker hverandre.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det pågår for tiden flere debatter i mediene om boligbygging. Den ene går på det estetiske. Med utgangspunkt i det såkalte «arkitektopprøret» blir bransjen utfordret når det gjelder hvordan nybygg utformes. Den andre diskusjonen tar utgangspunkt i hva det koster å kjøpe bolig, og at prisene stadig drivers oppover slik at boligdrømmen i mange tilfeller kun forblir en drøm.

Diskusjonen om dårlig arkitektur og høye boligpriser går «høylytt» – særlig i kommentarfeltene på nettet. Det trekkes frem at det bygges feil boliger på feil steder, at det bygges for høyt og at vi er i ferd med å ødelegge byen vår og at byutviklingen går over stokk og sten.

Dessuten har Fredriksstad Blad invitert bransjen til å være mer offentlig i diskusjonen rundt disse problemstillingene.

Det er mange faktorer som påvirker boligbygging – både når det gjelder det arkitektoniske og det kostnadsmessige. For eksempel har våre politikere gjennom den vedtatt arealplanen bestemt at det vesentligste av boligbyggingen i Fredrikstad skal foregå i sentrum.

Videre har en nylig publisert rapport fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) påpekt at den tiden som det offentlige bruker på å godkjenne byggesaker stadig øker. For Fredrikstads del, så var byggesaksbehandlingen ifølge rapporten 1479 dager, eller over fire år i gjennomsnitt i 2020 (SSB/Kostra/NBBL).

Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde norske bygg- og anleggsvirksomheter en driftsmargin på 5,1 prosent i 2018 og 5,9 prosent i 2019. Tilsvarende for alle næringer var 10,4 prosent i 2018 og 10,3 prosent i 2019. Med andre ord hadde bygg og anleggsvirksomheter en driftsmargin på rundt halvparten av gjennomsnittet for all næringsvirksomhet. (Kilde: SSB – 07371, Nøkkeltall for ikke-finansielle aksjeselskaper, etter næring).

Med ovenstående som bakteppe blir det mange spørsmål rundt problemstillingen vakre og billige boliger – der vi skal fornye oss innenfor rammen av det historiske – i en by der alle skal trives og være fornøyd.

Hvordan klarer vi å bygge vakkert og kostnadseffektivt – og på en måte som gjør at boligprisene holdes på et rimelig nivå? Hvordan oppnå akseptable byggehøyder når tilgjengelig areal er begrenset? Hvordan bygge nok boliger når det ikke finnes nok tomter (og prisene på de tomtene som faktisk er tilgjengelig skyter i været på grunn av tomtemangel?) Hvordan få investorer til å ta risiko når byggesaksbehandlingen blir lang og utfallet i tillegg er usikkert?

Det finnes mange flere spørsmål rundt disse problemstillingene. Og det finnes garantert mange ulike svar og løsninger – og ikke minst meninger. Vi kommer et godt stykke på vei dersom vi innser at det er mange – og kompliserte – faktorer som påvirker svarene.

Det er viktig å løfte frem alle problemstillingene rundt temaet og hvordan de påvirker hverandre. Samtidig er det avgjørende at diskusjonen er saklig og faktabasert dersom man ønsker en god og bred deltagelse.

Les også

Hvor er arkitekturveilederen for FMV Vest?

Les også

Er dette bygget «en provokasjon av et høyhus»?

Kommentarer til denne saken