Hvor var LO da pensjonsreformen ble vedtatt?

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– De som kan ha gjennomslagskraft til å endre "underreguleringen" av pensjonene, er de som var med på vedtaket i 15. mai 2009, skriver Arnt M. Storvik, og avviser at det er sittende regjerings ansvar.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvem har ansvar for Pensjonsreformen?

I Moseloven § 8 Står det: «Du skal ikke vitne falskt mot din neste». Jeg betrakter medlemmer av alle politiske partier som «min neste». På ukens landsmøte i Folkes hus hører jeg at det er Solbergregjeringen som har ansvaret for de pensjoner som utbetales. Googler jeg pensjonsreformen, finner jeg hvem som gjorde hva.

«Stortinget viser til avtale om pensjonsreform inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre». Vedtakene ble fattet 15. mai 2009.

Om Jonas var på Stortinget den dagen, sier ikke google noe om, men partiet hans satt i regjeringsbygget på den tid. Da er det litt underlig at han gir all skyld til Erna for «elendige» pensjoner. Det har vært tradisjoner for at ved bred enighet i Stortinget står partiene ved vedtakene. Dersom Ap er uenig i reformen, bør de da fremme forslag til endring av § 19–14. som regulerer pensjonene i Stortinget, skal de være troverdige.

I Google fant jeg blant annet dette om pensjonsreformen:

«Pensjonsreformen er en reform av det norske pensjonssystemet. Det ble påbegynt i 2001 da Stoltenberg I regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen. Kommisjonen ble ledet av Sigbjørn Johnsen og besto av både stortingspolitikere og uavhengige eksperter. Reformen er beregnet ferdig sluttført og implementert i 2025 når det aller første årskullet blir fullt ut berørt av nytt regelverk. Det nye regelverket iverksettes gradvis fra 2010.

På bakgrunn av Pensjonskommisjonens sluttrapport la regjeringen Bondevik frem St.meld. nr. 12 (2004–2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene. Regjeringen Stoltenberg II la i 2006 frem St.meld. nr. 5 (2006–2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. På bakgrunn av høringsnotatene la Arbeids- og inkluderingsdepartementet frem et lovforslag i februar 2009, lydende Ot. prp nr. 37 (2008–2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon).

Fleksibelt uttak av pensjonen ble vedtatt å gjelde fra 2011. På bakgrunn av behandling i Stortinget i 2009 ble loven vedtatt 15. mai 2009 og § 19 – 14 lyder: "§ 19–14. Regulering av pensjon under opptjening og utbetaling

Pensjon under opptjening reguleres gjennom endringer i grunnbeløpet, se § 1–4. Restpensjon, se § 19-10, reguleres i samsvar med lønnsveksten.

Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.»

Jeg pensjonerte meg i august 2005, men 1. januar 2011 ble pensjonen redusert med ca. 15 000 kroner i året. Undertegnede har jevnlig protestert på «underreguleringen», med mottageren har stått ved vedtaket det var bred enighet om. De som kan ha gjennomslagskraft til å endre «underreguleringen», er de som var med på vedtaket i 15. mai 2009.


Arnt M. Storvik

Pensjonist

Kråkerøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.