Gå til sidens hovedinnhold

Hvor skal godset gå?

«Bedriftsøkonomi er ikke Fredrikstad-kameratene sin sterke side, men like dårlig stelt er det visst med innsikt i samfunnsøkonomi. For ikke å snakke om miljø!»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det blir en helt håpløs oppgave å innfri kravet fra storting, regjering og EU om overføring av gods fra vei til sjø og bane om det ikke bygges mer bane gjennom Østfold. 30 prosent av de nær 3000 vogntog som passerer Svinesund - i hovedsak på livsfarlige kondemnable østeuropeiske trailere - skal over på jernbanen innen 2030.

Østre linje er nevnt, men denne jernbanestrekningen har altfor krappe kurver og bratte stigninger til moderne godstog. Hastighetsbegrensninger ned i 30 km/t tilfredsstiller ikke på noen måte kravet som er minimum 100 km/t.

Samtidig står et samlet politisk Fredrikstad bak kravet om fire Intercity-tog i timen. Altså 76 IC-tog i døgnet for å frakte ca. 1.500 passasjerer tur/retur byen. I virkeligheten ikke flere passasjerer enn det er seteplass til på seks IC-tog. Hva er da samfunnsnytten av å kjøre 70 tomme IC-tog i døgnet på bekostning av et skrikende behov for 31 godstog hver vei?

Bedriftsøkonomi er ikke Fredrikstad-kameratene sin sterke side, men like dårlig stelt er det visst med innsikt i samfunnsøkonomi. For ikke å snakke om miljø!

Godsmengdene vil (ifølge NTP) øke voldsomt i årene som kommer. Dette er i all hovedsak gods som skal gå uten stopp mellom Oslo og Gøteborg. Ønsker virkelig Fredrikstad bystyre å trekke dette godset gjennom boligområdene og sentrum i Fredrikstad med all den støy og de rystelser det medfører?

Hvor mange år skal vi ha båndlegging av eiendommer langs en togtrasé som bare et fåtall vil ha glede av?

Noen av oss har nevnt rett linje mellom Skjeberg og Råde. Det vil gi mye ledig kapasitet på det sporet vi har til Fredrikstad for Intercity-tog. Det trenger ikke koste oss en krone verken til jernbane eller omlegging av infrastruktur. Da kan Grønli stasjon bygges over bakken med bare to spor, og til en langt rimeligere pris.

Dette har utviklet seg til å bli Fredrikstad sin gordiske knute som ikke lar seg løse før politikerne tenker i nye baner.

Les også

Nå går det flere godstog mellom Oslo og Skåne

Kommentarer til denne saken