Gå til sidens hovedinnhold

Hvor ønsket er Fredrikstad Marineservice?

Rådgiver Morten Henriksen mener Fredrikstad kommune har valgt knefall for Solid fremfor å sikre Fredrikstad Marineservice og at kommuneadministrasjonen forleder politikerne.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skjærgården, «ælva» og båtlivet setter Fredrikstad på kartet! Fredrikstad Marineservice (FM) bidrar til dette gjennom sin veletablerte og velfungerende virksomhet.

Ragnar Karlsen (Ragnar) må ha fokus på sin bedrift/sine kunder og trenger derfor bistand for å stå imot sterke krefter i kommunen og det politiske miljø, med ordfører Jon-Ivar Nygård i spissen. Jeg er en av dem som har bistått.

Måten Solid Prosjektledelsen tok seg til rette på FM-tomten våren 2019 med sine vidløftige planer, uten å ta kontakt, kjenner de fleste til. Sikre signaler fra kommunen ga legitim grunn og at selskapet har mange gode kontakter der, formelle og uformelle, høyt og lavt betviles ikke. Ordføreren lot seg avbilde i avisen i oktober 2019 med hele Solid ledelsen etter et bedriftsoppkjøp, mens for ikke lenge siden var han avbildet, alene foran FMs anlegg, argumenterende sin sak uten å ta kontakt, hvilket vel hadde vært naturlig når han først var der.

I oktober 2019 kontaktet jeg Tore Fuglår i Etat for Bygg & Eiendom. Han fortalte at kommunen hadde planer om å stenge FMs atkomst og begrunnet det med at fergeleiet på Gressvik skulle rehabiliteres. Jeg måtte fortelle ham at det kunne ikke gjøres sånn uten videre. FMs atkomst er en tinglyst rettighet over Solids ervervede naboeiendom. Videre fortalte han at kommunen var i forhandling med Solid om å innløse festetomten ved Rapp-bygget.

Det forblir en løgnaktig påstand og bekrefter forsøket på å forlede politikere i en ønsket retning.

Et møtereferat fra mars 2019, ca. seks måneder tidligere, bekrefter dialogen mellom Solid og kommunen om stenging av atkomsten og innløsningen av festetomten. FM skulle få en midlertidig vei i to år over Solids eiendom! Midlertidig? Det står også at kommunen/Solid begge har ansvar for at FM kontaktes snarlig for avklaring. Ingen av dem gjorde det. Selv ikke da Solid som nevnt over sto uanmeldt på FMs tomt på våren var dette tema.

Intet skjedde før vi avdekket dette.

Festetomten ble innløst uten ny atkomst til FM. Kommunen ga etter og har etter min mening utvist et elendig forvaltningsskjønn og skuslet bort et vesentlig forhandlingskort i arbeidet med fergekaien, et arbeid som selvfølgelig stoppet opp og fortsatt står i stampe.

Innløsningen skjedde lenge før reguleringsplanen skulle vedtas. Hvorfor?

Det er ikke juridisk grunnlag for å kreve innløsning av festetomt i næring. Jeg mener saksbehandler også har gått ut over fullmakt gitt i bystyrebehandlingen i februar 2010 / innløsning av festetomter, sitat: «Rådmannen er hovedsakelig positiv til å innløse festeforhold generelt dersom eiendommen ikke har eller kan ha annen strategisk betydning for kommunen». Tomten har strategisk betydning i forhandlingen med Solid og kommunens utvikling av fergeleiet, inkludert den alternative atkomst. Kommunen valgte knefall for Solid som alternativ til å sikre FM og ny kai.

Les mer

Vi må få økt ryddighet mellom politikk og administrasjon på rådhuset

Les mer

Ordføreren: Truls Velgaard fusker med fakta

Uansett ordførerens senere uttalelser og gode hensikter, mener jeg handlinger viser at kommunen ønsker FM vekk til fordel for boligutvikling. Hans uttalelser har for meg, og flere enn meg, ingen troverdighet. Hvorfor skulle politikerne stemme for en transformasjon samtidig som de ønsker eksisterende virksomhet velkommen, nærmest inn i evigheten? Det er også uttalt fra offentlig hold at uten at FM er med på boligplanene, er det vanskelig å gjennomføre noe som helst. Logikken, og troverdigheten, brister.

I et møte vi hadde med ordføreren og Aps gruppeleder Atle Ottesen i april i år (vårt initiativ) spurte ordføreren sågar om FM måtte ligge der man gjør i dag! FM har en riktig beliggenhet – ved elven og nær åpent hav, vel verdsatt av alle bedriftens kunder.

Rett før bystyremøtet i juni uttalte ordføreren overfor Ragnar at man med fasiten i hånd sikkert hadde gjort andre arealpolitiske grep på et tidligere tidspunkt, men at kommunen hadde kommet til et punkt hvor planen måtte vedtas. Måtte? For meg er dette en erkjennelse av at han burde ha forberedt seg bedre – tidlig invitert til dialog. Dette går på folkeskikken løs, særlig når man har til hensikt å gripe radikalt inn i folks næringsvirksomhet. De fleste politikere sier jo at det er så viktig å treffe mennesker og forstå hva som rører seg i befolkningen.

Kommunedirektøren var tvunget å dementere påstanden om at FMs ca. tre mål inntil fergekaia kunne velte hele byplanen. Utviklings- og plansjef Espen Eggens uriktige påstand om bruk av egen advokat er alvorlig. Jeg var sjokkert da han avslørte seg ved å avslutte vår korrespondanse, hvor jeg etterspurte dokumentasjon, med at «her kommer vi ikke lengre». Hans senere utrolige uttalelse i avisen etter avsløringen om at «det må være anledning for legfolk å tenke i juridiske baner» grenser til det hjelpeløse. Det forblir en løgnaktig påstand og bekrefter forsøket på å forlede politikere i en ønsket retning.

Til alt overmål er det nå vedtatt en plan mange politikere har varslet skal endres ved neste rullering av kommuneplanen. De er egentlig imot det de har stemt for. Virkelig?

Les mer

Skarpe fronter i kjølvannet av arealplanvedtaket:Høyres Sekkelsten ber ordføreren jekke seg ned flere hakk

Kommentarer til denne saken