Gå til sidens hovedinnhold

Hvor naiv kan en ordfører være, Jon-Ivar Nygård?

Artikkelen er over 1 år gammel

Roar Julsen mener ordfører Jon-Ivar Nygård har drevet en form for saksbehandling som er så oppsiktsvekkende at saken bør utsettes når arealplanen kommer til behandling i bystyret torsdag.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fredriksstad Blad for 9. juni har ordføreren i Fredrikstad en artikkel om planene for Gressvik-området hvor han hevder å se byen i et helhetsperspektiv. I artikkelen opplyser han at Solid Eiendom har kjøpt opp eiendommer, og at han antar at selskapet ønsker å søke om å få bygge boliger i fremtiden, men at kommunen på ingen måte har gjort avtaler med Solid Eiendom om utviklingen av området.

Hvor naiv kan en ordfører være? Jeg har nesten 30 års erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning og nesten 20 år i Fredrikstad kommune. Ingen skal fortelle meg at planene til Solid Eiendom har ramlet ned i hodet på kommunen som en overraskelse fra himmelen. Her har Solid Eiendom allerede investert i eiendomskjøp, og selskapet skal investere et betydelig antall millioner i utvikling av et boligområde.

Les også

Sånn ser utbyggerne for seg det nye boligområdet

Det kan neppe herske tvil om at selskapet har orientert kommunen om sine planer. Det er all grunn til å anta at Solid Eiendom har drøftet planene med kommunens ledelse og trolig fått et uformelt tilsagn om at man støtter planene. Med andre ord, noen har snakket sammen.

Vi har i Fredrikstad kommune nå en ordfører som driver en selektiv og personlig saksbehandling. Hva mener nåværende kommunaldirektør (rådmann) og de øvrige medlemmer i formannskapet om dette?

I ordførerens artikkel dukker det opp et moteord som jeg tror er forholdsvis fremmed for kommunens innbyggere, transformasjon. Det betyr så vidt jeg kan forstå at de attraktive områdene langs elva skal gjøres om fra næringsområder til boligområder. Det kan nok være riktig for enkelte områder, men selvsagt ikke for alle. Av andre artikler i Fredriksstad Blad fremgår det at kommunen har et sterkt behov for næringsarealer, og at man derfor bør være svært forsiktig med i for stort omfang gjøre om (transformere) de gamle industriområdene langs elva til boligformål.

Gammelordfører Wilhelm Thøgersen hadde sine første arbeidsår på Kiærs bruk på Lisleby. Hans politiske rettesnor var de enkle ordene: «Folk trenger et sted å bo og et sted å ærbe». Han hadde ekte sosialdemokratiske røtter. Jeg tror neppe mange av de planlagte boligene på Gressvik vil bli kjøpt av dem som Thøgersen tenkte på. Boligene vil trolig være mer aktuelle for velstående pensjonister fra Oslo-området.

Det mest oppsiktsvekkende i forbindelse med ordførerens sterke engasjement for å støtte opp under Solid Eiendoms prosjekt, er noe som observante sjeler har latt meg komme for øre. Forslaget til ny arealplan for Fredrikstad ble behandlet i formannskapet torsdag 4. juni og skal behandles i bystyret torsdag 18. juni. Dagen før møtet i formannskapet, onsdag 3. juni sender ordføreren en mail til tre av opposisjonens medlemmer, heretter kalt «nølerne». I tillegg sendes mailen til Atle Ottesen og Siri Martinsen, begge fremtredende politikere fra Arbeiderpartiet. Det oppsiktsvekkende er at ingen andre av formannskapets medlemmer får denne mailen. Ikke Høyre og ikke Frp.

I mailen legges det ved et notat fra en saksbehandler i administrasjonen. En person som ikke er jurist, men som allikevel kommer med sterke argumenter for at forslaget til arealplan må behandles som den er, og at dersom man tar eiendommen til Karlsen ut av planen så må hele planen opp til ny behandling, noe som vil ta laaang tid. Det er stikk i strid med en uttalelse avgitt av advokat Helge Skaaraas, en av Norges største autoriteter på bygningsrett. Vipps, så faller «nølerne» inn i folden og stemmer for ordførerens forslag om at også Karlsens eiendom skal gjøres om til boligområde. Dette selv om noen av dem på forhånd hadde lovet å støtte forslaget fra Høyre om å holde eiendommen til Karlsen utenom planen.

Les også

Kommunens juridiske vurdering i Gressvik-striden er ikke skrevet av jurist. Truls Velgaard (H): – Svært overraskende

Kommuneloven har klare regler om kommunal saksbehandling. Av art. 11–3 fremgår følgende: «Innkallingen (til formannskap og bystyre) skal inneholde en liste over de saker som skal behandles, og dokumentene i saken.) Her har ordføreren gått til det oppsiktsvekkende skritt å sende et dokument som uten tvil er et saksdokument til en utvalgt gruppe av formannskapets medlemmer. Dette er etter den lange praksis jeg har i offentlig forvaltning ganske uhørt og i tillegg i strid med kommuneloven.

Vi har i Fredrikstad kommune nå en ordfører som driver en selektiv og personlig saksbehandling. Hva mener nåværende kommunaldirektør (rådmann) og de øvrige medlemmer i formannskapet om dette?

Ordførerens opptreden er så vidt oppsiktsvekkende at det i seg selv bør føre til at saken om arealplanen utsettes når den kommer til behandling i bystyret torsdag 18. juni.

Les også

Gressvik–naboer frustrerte over nye boligplaner: – Historieløst

Les også

Når de uhøflige på første rad tar på seg flosshatt, er utsikten fra Gressvik sperret for all fremtid

Kommentarer til denne saken