Det føres prisverdige aksjoner mot bomstasjoner som øker i antall. Men det er dessverre en kamp mot vindmøller som en Don Quijote.

Hva med elbilene? Blir disse kjøpt for å bidra til miljøvern etter for å spare penger? Elbileierne blir subsidiert med ca. 2,6 milliarder i året av andre! Men de samme elbileierne drar på weekendtur til London for å kjøpe julegaver, tar en tre dagers tur til Riga eller flere ukesturer til syden for å kose seg. Dertil en fem dagers tur New til York for å gå i teater på Broadway! Et passasjerfly som letter fra flyplassen bruker ca. 3.400 liter drivstoff for å komme opp i nødvendig marsjhøyde.

På Oslos «beste vestkant» selges det nå nesten ikke fossilt brensel! Sist sommer opplevde jeg at en familie med to barn kom kjørende i en Tesla. I båthavna var det ikke mulig å få kjøpt is til barna. «Da drar vi over til Tjøme» ble foreslått, og det ble gjort. Båten deres på 24 fot med en 300 Hk motor ble bordet og familien dro over fjorden for å kjøpe is.

Hvor lenge skal folk som ikke har anledning til å kjøpe elbiler til over en million eller andre, som pensjonister og folk med lav inntekt og ikke har anledning til å anskaffe en elbil, subsidiere disse ?

For ca. 1800 år siden satt det noen munker og skrev følgende i Matteus, kap. 25, vers 29: «For hver den som har, han skal gis, og han skal ha i overflod; men den som ikke har fra ham skal tas endog det han har».

I følge det som er opplyst, har eiere av Tesla-biler i snitt over 1,1 millioner i årlig inntekt! Hvem skal betale for bruer, tuneller, nye veier og ferger m.m. samt parkeringsplasser når vi kommer dit at de fleste kjører elbil?

Etter det som har kommet fram i media forusener elbilen totalt, inkludert produksjonen, like mye som en fossildrevet bil. Først etter 135.000 km vinner elbilen miljømessig gobalt. Av kobolt, som brukes til bilbatterier og smarttelefoner, blir 60 prosent utvunnet i Kongo, og plyndret av kapitalister, fremholdt Nobelprisvinner Denis Mukwege.

Kanskje noe å tenke over!