Hvor lenge må vi vente på Intercity? Nå er det tid for handling

– Ferdiggjøring Oslo - Halden innen 2030 bør være et minimumsmål. Nå er det grunn til å frykte at året i stedet blir 2035 – med de store skadevirkninger dette innebærer, klager Øivind Aspeng.

– Ferdiggjøring Oslo - Halden innen 2030 bør være et minimumsmål. Nå er det grunn til å frykte at året i stedet blir 2035 – med de store skadevirkninger dette innebærer, klager Øivind Aspeng. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er en tid for alt. Nå er det tid for handling! skriver Øivind Aspeng og ønsker en ny aksjon som da politikere, næringsliv og fagbevegelse var pådrivere for å forsere E6-utbyggingen.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For noen dager siden kom det melding om en ny forsinkelse for jernbaneutbyggingen på Østfoldbanen. Nå er det Follobanen – som først blir ferdig i 2022. Samtidig varsles det at banen blir dyrere enn 26 milliarder. Så sent som 9. januar sa samferdselsminister Jon Georg Dale i Stortinget at «planen om å åpne i desember 2021 ligger fast.»

Forsinkelsen føyer seg inn i rekken av forsinkelser knyttet til realisering av Intercity Oslo-Halden. Det er nå grunn til å anta at forsinkelsene, og manglende bindende vedtak knyttet til ferdigstillelse og finansiering, fører til at banen ikke er ferdig frem til Halden før lenge etter 2035.

Det foreligger betydelig planer knyttet til bygging av boliger og næringsaktiviteter som medfører høy tilflytting til området. Økt befolkning og økt næringsaktivitet, med tilhørende verdiskapning, er viktig for å bygge samfunnet videre. Det gjelder ikke minst i Nedre Glomma-regionen.

Om Intercity for Østlandet skal finansieres i sin helhet over kommende statsbudsjett, er det vel påregnelig at det vil ta mer enn 50 år.

Jernbaneplanene har allerede gjort at flere utbyggingsprosjekter er skutt ut i tid. Selv sitter jeg som styreleder for Glemmen Gård Næringspark – et utbyggingsområde hvor de første planer ble lagt på 1990-tallet. Nå sitter vi på vent for å få avklart den videre traseen for jernbanen.

Vi har full forståelse for at selve utbyggingen og planprosesser tar tid. Men når den ene utsettelse følger den andre, settes tålmodigheten på prøve. Vi er ikke den eneste aktøren som rammes. Også kommunen som sådan må leve med mange års usikkerhet.

Det er derfor grunn til å reise spørsmålet: Kan byene og kommunene langs linjen akseptere dette og de utfordringer som følger av forsinkelsen?

All kraft bør nå settes inn for å sikre at de opprinnelig mål og planer som foreligger følges. Det er helt nødvendig få avklart fremdriften. Vi bør sette oss om mål å få til en raskere utbygging av Intercity strekningen Oslo-Halden. Ferdiggjøring innen 2030 bør være et minimumsmål. Nå er det grunn til å frykte at året i stedet blir 2035 – med de store skadevirkninger dette innebærer.

Nå synes det som vi alle blir passive i forhold til de stadige meldinger om forsinkelse/utsettelser. Noe må gjøres, nå må vi brette opp ermene. Nå bør vi samles om en dugnad.

Vi har tidligere gode erfaringer i Østfold om samling rundt samferdselsprosjekter. Jeg tenker da på forseringen av E6-utbyggingen som vi fikk til. Kanskje er det nå tid for en lignende aksjon blant de berørte aktører: politikere, næringsliv og fagbevegelse.

Pådrivergruppen må sette seg mål at banen må bygges ut forløpende og gjerne på flere steder samtidig. Den må videre ha som mål å sikre planleggingskapasitet og finansiering for hele strekningen.

Dagens finansieringsmodell er i seg selv en utfordring, med kontant-finansiering direkte fra statskassen. Kanskje kan det søkes om å gi Bane NOR adgang til å ta opp lån? Det må her tas med i vurderingen behovet for innfri kravene til miljø, samt anleggets lange levetid – og ikke minst det totale økonomiske omfanget.

Om Intercity for Østlandet skal finansieres i sin helhet over kommende statsbudsjett, er det vel påregnelig at det vil ta mer enn 50 år.

En forsinket utbygging av Intercity frem til Halden vil få betydelig konsekvenser for manglende kapasitet for kollektivtrafikken. Tilsvarende gjelder for godstransporten. Om ikke vi kan overføre mer av godstrafikken til bane vil kapasiteten på E6 bli sprengt med de logistiske utfordringer dette medfører.

Om region Viken skal lykkes, må en effektiv og sikker infrastruktur bygges med høyt tempo.

I tillegg kommer de store miljøkonsekvensene. Mye trafikk på vei = mer forurensning. Mer trafikk på bane = mindre forurensning og mindre belastning på veinettet.

Konklusjon: Om Stortinget og regjeringen virkelig vil levere på sine mål, må Intercity Østfold være realisert i løpet av kommende tiårsperiode – ikke tyveårsperiode. Det er en tid for alt. Nå er det tid for handling!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken