– Hvor er dette?

En leser ønsker opplysninger om en hytte her i distriktet som han bodde på en sommer i ungdommen.