Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er arkitekturveilederen for FMV Vest?

«For å sikre god arkitektur og tydelige krav og ambisjoner til denne sentrale delen av byutviklingen, må dette tas inn i veilederne, på linje med gatedekke, sykkelveier, vann- og avløp og grøntområder.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bystyret og formannskapet er presentert for tre veiledere for utviklingen av det store og viktige FMV Vest-området, og de skal vedtas kommende uker. I disse veilederne er ikke arkitektur, fargevalg eller noe om bygningsutforming, materialvalg eller kvalitet i arkitekturen, viet plass. Dette som jo er en helt sentral del av byutviklingen, og kvaliteten i den nye bydelen, må ikke utelates.

Tydelige veiledere for utbyggingen av Fredrikstads viktigste byutviklingsområde er bra. At hele området, både Jotnes og Værstes arealer sees og tenkes under ett, er også bra. Innholdet ser gjennomarbeidet og grundig ut, både på teknisk infrastruktur, mobilitet og gater og plasser. Utvikling av siktlinjer og gode felles uterom er også bra. At det også legges opp til flere grønne lunger og parker er veldig positivt.

Les også

FMV Vest: Grunneierne skal lage felles veiledere for 850 mål – med 20.000 innbyggere

Men «veggene» rundt gater, torg og plasser, bygningene og arkitekturen, er derimot ikke viet plass og omtale. Det er en så vesentlig del for utviklingen av FMV Vest at tanker og krav til bygningene som bygges på FMV Vest må gjennomtenkes. Vi må kunne kreve en helhetlig tankegang og krav til arkitektur og arkitektonisk utforming for Fredrikstads viktigste byutviklingsområde de neste tiårene.

Vi i Fredrikstad er opptatt av byen vår, og ønsker en god og menneskevennlig byutvikling. Det kan vi absolutt få til på FMV Vest, og mange spennende planer er tidligere presentert. For å sikre god arkitektur og tydelige krav og ambisjoner til denne sentrale delen av byutviklingen, må dette tas inn i veilederne, på linje med gatedekke, sykkelveier, vann- og avløp og grøntområder.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.