I 2019 satte fylkestinget i Østfold av 500 millioner kroner til ny bru over Kjøkøysund. Nå er det spørsmål om fylkestinget likevel har disse pengene. Fylkesråd Olav Skinnes (Sp) sier at det blir svært krevende å få bygd den nye brua uten bompenger, og at dette er under vurdering. Ordførerne Vauger og Nygård menerat svaret ligger i å bytte regjering. Da vil problemet bli løst, siden en ny regjering tydeligvis vil overøse Viken fylkeskommune (eller Østfold fylkeskommune) med penger.

Vi i Høyre setter vår lit til at velgerne ikke er så lettlurte. I stedet for å komme med fagre valgløfter så bør heller de to ordførerne snakke internt med sine partikollegaer. Dette for å høre hvor pengene har blitt av, og hvorfor brua nå ikke skal prioriteres. I valgkampens hete glemmer de tydeligvis å nevne at Arbeiderpartiet er en del av flertallet som styrer Viken fylkeskommune. Nygård og Vauger bør derfor først feie for egen dør før de angriper regjeringen.

De glemmer også å nevne at vi med Høyre i regjering har hatt den største satsingen på vei og jernbane gjennom tidene. Det har derfor ingen troverdighet at problemene blir løst bare ved å legge ned Viken eller bytte regjering. Vi har tro på at velgerne ikke er så lettlurte og gjennomskuer Ap sitt utspill.

Høyre mener at ny bru må på plass snarest, og at pengene som ble satt av må tilbake.