Heldigvis har klimaspørsmålet fått en ny driv inn i valgkampen og blitt akkurat så viktig som det bør være. Det er mange partier som kjører en svært offensiv klimaprofil, kanskje til og med på bekostning av andre utfordringer som politikken også skal løse.

Det er allikevel ikke enkeltpartier som definerer politikken, for det er nok fortsatt utenkelig at ett enkeltparti får flertall alene. Det er regjeringer som driver politikken og setter agendaen. Hvis vi ser på reelle regjeringsalternativer, hva er da best for klimaet?

Det var Senterpartiets symbolske grønnfarge som ga navnet til det rødgrønne alternativet på begynnelsen av 2000-tallet. På det tidspunktet hadde ikke alvoret rundt klimaet gått inn på oss. Sps symbolske grønnfarge henger fortsatt ved venstresidens regjeringsprosjekt og gir et fullstendig galt inntrykk av et regjeringsalternativ som tar klimaet på alvor. I forrige uke oppsummerte Marit Arnstad Sps klimapolitikk slik: «Vi har en klimapolitikk som oppfyller Parisavtalen». Jeg tror nesten ikke det går an å bli mer passiv.

Ap må ha med seg Sp i regjering og mest sannsynlig vil Sp bli det nest største partiet i denne konstellasjonen. Det vil si at Norges kanskje mest klimafiendtlige parti, blir det nest viktigste i Norge og lite tyder på at de vil la seg påvirke av for eksempel SV. Dette er et parti som Sp egentlig ikke vil jobbe sammen med, og den tanken er langt på vei gjensidig. Grønnheten i det rødgrønne regjeringsalternativet må derfor ikke forveksles med en seriøs klimapolitikk. Ap skal sjonglere to partier som egentlig ikke vil jobbe sammen og står på hver sin pol i klimapolitikken og på mange andre områder også. Dette kan fort føre til noen passive og tannløse kompromisser på klimaområdet for finne veien inn i regjeringskontorene hvor bikkjeslagsmålet så vil fortsette.

På den andre siden har vi en fortsatt Høyre-ledet regjering sammen med KrF og V som allerede har kuttet utslippene til et historisk lavt nivå. Partiene har i fellesskap presentert norgeshistoriens mest ambisiøse klimaplan. Vi har også satt i gang storstilte prosjekter for Co₂-fangst og lagring. Vi har styrket ENOVA som gir tilskudd til bedrifter som investerer i klimavennlige løsninger. Vi vil fortsette å bruke forskjellige tilskuddsordninger for å stimulere til grønnere virksomhet. Med Høyre i regjering vil alle se en forutsigbar og offensiv klimapolitikk som allerede har gitt resultater. Vi har vist at vi kan styre, også på klimafeltet.

Så, la oss si at de rødgrønne vinner valget. Ap vil i alle tilfeller være størst. På hver sin kant vil Sp og SV presse mot hverandre, og mest sannsynlig vil klimaverstingen Sp stikke av med seieren. MDG kan fort komme på vippen og det blir spennende å se hvor de vil lande hvis de først blir tvunget til å velge.

Sånn helt seriøst har vi to realistiske regjeringsalternativer. En rødgrønn regjering dominert av Ap og Sp og en borgerlig regjering med Høyre, Venstre og KrF.

Hvis klima er viktig for deg; Hvilken regjering vil du helst ha?