Hvilken natur på Øra har kommunen tatt vare på?

– Det er næring og arbeidsplasser kommunen har vært og er opptatt av på Øra. Slik har det vært siden kommunen tidlig på 1900-tallet sikret seg arealer for fremtidig utvikling av strategiske områder, mener Alnæs.

– Det er næring og arbeidsplasser kommunen har vært og er opptatt av på Øra. Slik har det vært siden kommunen tidlig på 1900-tallet sikret seg arealer for fremtidig utvikling av strategiske områder, mener Alnæs. Foto:

Av

Sigurd Alnæs stiller spørsmålet til Tor Prøitz, Høyre, som vil omregulere det siste naturområdet på Øratangen til tomt for Batteriretur.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidlig på 70-tallet var naturen på Øra under sterkt press. Fredrikstad kommune ønsket å bygge en storhavn fra Øratangen og 1500 meter ut i våtmarksområdet der naturreservatet ligger i dag.

Heldigvis grep staten inn, stoppet kommunens planer og vernet våtmarksområdet ved Øra. Men de store områdene med strandeng på Øra-tangen ble ikke vernet. Disse områdene omdannet derfor Fredrikstad kommune til fyllplass, avfallshåndtering og industri. Fredrikstad kommune ønsket ikke vern, men næringsutvikling.

Tor Prøitz hevder i sin kronikk at «Fredrikstad kommune har klart å ta vare på naturen på Øra på en fin måte.» Hvilken natur på Øra har kommunen tatt vare på? Øratangen? Øra naturreservat?

Øra naturreservat har staten tatt vare på, og det forvaltes av staten v/Fylkesmannen, ikke kommunen. Øratangen har kun en liten flekk med natur igjen, og den finnes like nedenfor Batteriretur. Denne flekken ønsker kommunen å omdisponere til tomt for Batteriretur. Når dette området også blir industri, finnes det ikke natur igjen på Øratangen. Vel, det finnes områder med brakkmark oppå fyllhauger på avfallsplassen, men strandeng er det ikke. Fint er det heller ikke.

Det er næring og arbeidsplasser kommunen har vært og er opptatt av på Øra. Slik har det vært siden kommunen tidlig på 1900-tallet sikret seg arealer for fremtidig utvikling av strategiske områder.

Hvis Fredrikstad kommune hadde tatt vare på Øra-naturen på en fin måte, så hadde vi ikke hatt en søppelplass ytterst på Øratangen. Da hadde ikke de viktige strandengene blitt bygget ned.

Det er aldri for sent å endre seg. Kommunen kan velge å kjempe for å restaurere Øratangen og innlemme det i naturreservatet. Det kan fremdeles bli restaurert og tilbakeført til original stand.

Fra 2016–2020 er det en satsing fra regjeringen for å restaurere våtmark. Med denne satsingen følger det midler. Sørlig strandeng regnes som «sterkt truet» i denne planen og er ett av flere prioriterte satsingsområder for restaurering. Så her ville kommunen sikkert med en god søknad kunne fått statlige midler.

Kjemp for det, Prøitz. Da tar kommunen vare på naturen på Øra på en fin måte.

Øratangen 1975 sett fra Kortbølgen

Øratangen 1975 sett fra Kortbølgen Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken