Gå til sidens hovedinnhold

Hvilke rettigheter har du egentlig når bussen er full?

Artikkelen er over 1 år gammel

Kristoffer Hagen mener passasjerer som ikke fikk plass på bussen under Tall Ships Races har rett til refusjon av utgifter fordi busselskapet burde forutsett den store pågangen og varslet om det regnes som svikt i tilbudet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På Facebook og i flere nyhetsartikler har det blitt omtalt mange fulle busser på flere av totimers-rutene i Fredrikstad de siste dagene. Østfold kollektivtrafikk mener at passasjerene som blir påvirket av dette, ikke dekkes av reisegaranti. Men kan de egentlig oppheve reisegarantien på denne måten?

Østfold kollektivtrafikk er et av mange kollektivselskap i Norge som følger den nasjonale reisegarantien. Denne gjelder forsinkelser og svikt i kollektivtilbudet. Fører forsinkelsen eller svikten til at du blir mer enn 20 minutter forsinket, har du rett til å få refundert inntil 550 kroner for utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport. Dersom bussen er full, og du ikke kan reise med bussen, er dette en svikt i kollektivtilbudet. Men garantien gjelder ikke hvis forsinkelser og svikt i kollektivtilbudet skyldes forhold utenfor selskapets, dvs. Østfold kollektivtrafikks kontroll, eller hvis det er varslet på forhånd.

Et stort arrangement som Tall Ships Races er i utgangspunktet et forhold som ikke er under Østfold kollektivtrafikks kontroll, men det er ikke første gang dette arrangementet er i byen. Østfold kollektivtrafikk har erfaring fra to tidligere skutefester når de skal planlegge busstilbudet for årets skutefest, og skulle altså ha skaffet seg en god oversikt over behovet for buss i forbindelse med Tall Ships Races.

En av årsakene til at reisegarantien ble innført, var for at selskapene som kjørte buss skulle lære av sine feil. Før kunne selskapene sette opp helt urealistiske rutetider som alltid ble en halvtime forsinket. Blant annet var det flere steder at man manipulerte rutetidene slik at den på papiret skulle være raskere enn toget, mens den i realiteten var vesentlig tregere. Dette betyr at hvis Østfold kollektivtrafikk vet at det er fare for fulle busser i forbindelse med et arrangement, må de sette i verk tiltak for å unngå dette. De kan enten kjøre ekstrabusser eller varsle passasjerene om ventet svikt i kollektivtilbudet.

Ved å varsle passasjerene kan de velge mellom å reise i en periode med varslet svikt eller i perioder med mindre trafikk. Da Tall Ships Races ble arrangert forrige gang for fem år siden, var det rapporter om fulle busser. Blant annet skrev en passasjerer på Østfold kollektivtrafikks facebookside at hun måtte vente i én time før hun fikk plass til barnevognen på bussen. En fornuftig måtte å håndtere denne svikten på ville vært å varsle om fulle busser og informere om hvilke tidsrom det ville være ledig kapasitet. Men, dette gjorde ikke Østfold kollektivtrafikk. De har varslet om forsinkelser, ikke svikt i kollektivtilbudet ved at busser er fulle.

Under årets skutefest kjørte Østfold kollektivtrafikk følgende kampanje: «La bilen stå, ta buss, sykle eller gå. Under Tall Ships Races Fredrikstad får du buss for en 10-er!» Østfold kollektivtrafikk kjørte altså en kampanje for at flere skulle kjøre buss under et arrangement som tidligere har ført til fulle busser. Denne kampanjen er fullstendig under Østfold kollektivtrafikks kontroll, noe som fører til at forsinkelsene og sviktene som denne kampanjen fører til også dekkes av reisegarantien.

På Østfold kollektivtrafikk sin facebookside oppgir selskapet selv at denne kampanjen er en av årsakene til at bussene er fulle. Østfold kollektivtrafikks har på sin facebookside svart meg at reisegarantien ikke gjelder i dette tilfellet. Jeg spurte dem da om hvilket grunnlag de hadde for å gå vekk fra garantien. Østfold kollektivtrafikk har ikke svart. Kan årsaken til manglende svar være at de egentlig ikke kan gå vekk fra garantien i dette tilfellet?

Østfold kollektivtrafikk sin håndtering av busstilbudet under Tall Ships Races 2019 har ikke bare videreført problemene fra tidligere skutefester, men også gjort dem verre ved å kjøre en kampanje for at flere skal kjøre buss! Dette betyr at de som har hatt utgifter for å benytte bil, buss eller tog på grunn av forsinkelser og svikt i busstilbudet har rett på refusjon av utgifter under de vanlige vilkårene for reisegaranti.

Jeg vil oppfordre alle som har fått utgifter som dekkes av reisegarantien til å sende inn krav om refusjon til Østfold kollektivtrafikk. Det er kun på denne måten at de kan lære av sine feil. Dersom Østfold kollektivtrafikken avslår kravet kan saken videresendes til Transportklagenemda.

Østfold kollektivtrafikk kunne nok lære mye av Fredrikstad kommune sin fergedrift. På tross av at Fredrikstad kommune ikke har noen reisegaranti, gjør de sitt ytterste for at passasjerene kommer frem raskest og best mulig.

Kommentarer til denne saken