Gå til sidens hovedinnhold

#hverdagssterk gjelder for alle aldre!

«Som de unge, bør også voksne inkludere styrketrening til annen regelmessig kondisjonsrettet aktivitet.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er midt i «styrkeuka»; en uke der helsedirektoratet ønsker å markere betydningen av styrketrening for god helse. Fysisk aktivitet, og da også spesifikt styrketrening, har nemlig mange gode effekter – både på psykisk- og fysisk helse, og for alle aldersgrupper.

Barn og unge

Barn og unge som er fysisk aktive viser seg å ha bedre selvbilde, opplevelse av egen mestring, og rapporterer også bedret livskvalitet. Styrketrening har den fordel at man enkelt kan måle fremgang på egen hånd; du kan klare flere repetisjoner, eller kan klare å ta steget over til en mer avansert utførelse av øvelsen. Det gir god opplevelse av egne ferdigheter!

Stadig flere barn og unge er for lite fysisk aktive i forhold til hva som er anbefalt. Barn og unge som er ute i aktiv lek, opparbeider seg god kroppskontroll, og utvikler fysiske egenskaper som blant annet styrke, balanse, og kraft. Dette innebærer også en belastning for kroppen som bidrar til å styrke skjelettet. Og ironisk nok er det i barne- og ungdomsårene vi legger grunnlaget for god skjeletthelse senere i livet. Hovedandelen av benmasse er utviklet før fylte 25 år, og spesielt viktig er de hurtige vekstfasene i tidlige barneår og rundt puberteten.

Les også

Disse fem styrkeøvelsene får deg i kanonform: – En vinnerformel!

Det er primært denne benmassen vil må «leve videre på» ut i voksen og eldre alder. All vektbærende aktivitet (altså hvor du bærer din egen vekt i aktiviteten) er styrkende for skjelettet, og med ekstra ytre belastning, blir effekten forsterket. Styrketrening med eller uten vekter vil dessuten ha den fordel at du kan belaste deler av kroppen som normalt ikke brukes så uttalt i hverdagslivet; slik som overkropp og spesielt armer! Barn som driver aktivt idrett har også en stor fordel av styrketrening, ved at økt muskelstyrke kan forebygge skader, og direkte bedre teknikk og prestasjon i flere ulike idretter!

Voksne

Trening er ferskvare, og således også styrke. Muskler, kraft og balanse vil raskt svekkes dersom vi ikke vedlikeholder nivåene ved å stadig stimulere kroppen. Forfallet er merkbart kun etter et par uker uten trening. Som de unge, bør også voksne inkludere styrketrening til annen regelmessig kondisjonsrettet aktivitet. Det kan kanskje være motiverende å vite at regelmessig styrketrening kan bidra til at andre fysiske krav i hverdagen oppleves lettere når styrken øker.

Styrketrening har også gode effekter på mental helse og selvbilde hos voksne, og har vist seg å virke godt også i forebygging og lindring av depresjon. At mestringsopplevelsen fra styrketrening er med på å påvirke identitet, selvfølelse og mestring, fikk vi godt demonstrert i ett av forskningsprosjektene undertegnede har gjennomført. Der behandlet vi unge kvinner med spiseforstyrrelser, ved å bruke en ny metode hvor styrketrening var en sentral del av behandlingen. En av de yngre deltagerne fortalte at hun hadde endret sitt bilde og opplevelse av seg selv:

- Nå er jeg ikke lenger «tynne-Elin», men jeg har nå blitt «sterke-Elin»!

En av våre mer voksne deltagere fortalte også at etter en periode med styrketrening, der hun opplevde å bli fysisk sterkere, erfarte hun at hun også å føle seg psykisk sterkere. For henne gav dette store effekter for livskvalitet, og erfaring av nye mestringsevner for livets utfordringer.

Eldre

I godt voksen alder stiller naturlige endringer i kroppen krav til ekstra egeninnsats med trening. Det er spesielt viktig for eldre å styrketrene for å beholde muskelmasse, styrke, og balanse. Selv om gåturer og annen kondisjonstrening er viktig for helse og funksjon, er styrketrening nødvendig for å oppnå slike styrkende effekter. Styrketreningen er altså viktig for å bevare hverdagslig funksjon og selvstendighet, samt for å forebygge fall. Og er falluhellet ute, vil styrketrening bidra til muskelstyrke og -kontroll som gjør det mulig å komme seg opp på bena igjen på egenhånd.

Les også

Styrkeuka 2020 - alle kan trene styrke!

I Norge lider anslagsvis hver andre kvinne og hver femte mann av benskjørhet, og risiko og forekomst øker betraktelig med alderen. Benskjørhet er knyttet til høy risiko for benbrudd, hvilket medfører funksjonshemming og dessuten store kostnader for samfunnet. Vi er faktisk i verdenstoppen når det gjelder forekomst av benbrudd, og selv om gener er en viktig forklaring til denne statistikk, er også livsfaktorer som kosthold og fysisk aktivitet sentrale. Noe av den beste trening du kan gjøre for å styrke skjelettet, er styrketrening!

Hvor mye og hvor ofte?

Styrketrening bør gjennomføres minst to ganger per uke, og med fordel minst tre ganger per uke når man er i den godt voksne alder. Effekten fra styrketrening får du når du utfordrer evnen din: gjennomfør treningen slik at du utfordres skikkelig med å få til alle repetisjonene. Du kan trene med tung belastning og få repetisjoner (6-12 repetisjoner), men også ved lettere belastning og flere repetisjoner (15-30 repetisjoner).

Har du forresten sjekket tipsene fra Helsedirektoratets app Styrk! ?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.