Aksjon Rett Linje (ARL), ved styremedlem Øyvind Sund, skriver i et innlegg i Fredriksstad Blad at den nye stasjonen i Fredrikstad på Grønli vil ligge for langt fra Værste-området. Løsningen til ARL er å flytte stasjonen veldig mye lenger vekk fra Værste, til en åker på Rolvsøy, og i stedet bygge en metrolinje fra Rolvsøy til Værste og en rekke andre steder i distriktet.

Det er mulig å gjøre dette enklere. En åpenbar løsning som ARL ikke nevner, er buss. En direktebuss fra Værste til Grønli vil bruke litt over fem min, og trolig kan man benytte selvkjørende busser. En annen løsning er at folk går. Det vil ta rundt 15 minutter å gå fra stasjonen på Grønli til høgskolen på Værste. Dette er ikke for langt, f.eks. tar det rundt 20 min å gå fra stasjonen på Ås til universitetet, og der går det så mange at de må utvide gang- og sykkelveien! En tredje løsning er sykkel, fra stasjonen til høgskolen vil det ta rundt 4 min. Her kan nok bysykler være en løsning, slik som man allerede har etablert på Ås. En fjerde løsning er en urban gondolbane. Tilbake i 2017 foreslo jeg en slik løsning mellom den nye stasjonen på Grønli og Gamlebyen. En tilsvarende løsning mellom Grønli og Værste vil få en reisetid på litt under 2 min. Innlegget fra 2017 om dette er tilgjengelig på Fredriksstad Blads nettsider.

Men la oss nå se nærmere på ARLs forslag. En metrolinje er i praksis en dobbeltsporet jernbane. Anleggskostnadene er relativt like. For å bygge en metro til Værste må man krysse Vesterelven, og det blir dyrt. Uansett om ARL ønsker høybro, senketunnel, undersjøisk tunnel eller bevegelig bruspenn vil milliardene renne ut. En slik metro må vel også brøyte seg tvers gjennom Fredrikstad sentrum i en bredde på rundt 25 m? Hadde noen andre enn ARL foreslått noe lignende ville nok ARL vært ute i protesttog, med bannere om berlinmur og rasering av sentrum.

Hvem er det ARL mener skal betale for dette gildet? Transport til og fra stasjonen omtales av ARL som et lokalt problem. Så lenge staten bygger en stasjon er det tydeligvis et lokalt ansvar å sørge for transport til og fra stasjonen. ARL skriver tydelig at «vi» velger hvordan det lokale problemet skal løses: «I første omgang kan vi benytte eksisterende spor i bybåndet, men vi har også behov for en sterkere tilknytning både til Værste/Gressvik, til sentrum av Fredrikstad, Sykehuset på Kalnes og til sentrum av Sarpsborg, og kanskje Rakkestad.». Tidligere har styreleder i ARL skrevet i klartekst at staten ikke skal ta hensyn til ekstrakostnader for bybane eller metro: «En Intercity-løsning i rett linje forutsetter ingen bybane eller lokaltogløsning, og dermed blir det meningsløst å legge dette inn i kostnadssammenligningen.». Det er et eget lokalt prosjekt som må finansieres lokalt, noe som i praksis betyr bompenger. Dersom ARL virkelig mener at et slikt gigantomant prosjekt skal betales med bompenger, snakker vi om bompenger i uoverskuelig fremtid.

Hvorfor ønsker ARL dette? De mener at en høyhastighetsbane fra Oslo og Moss til Europa er det viktigste. Derfor vil de spare inntil 2 min på å legge jernbanen i rett linje via Rolvsøy i stedet for rett linje via Fredrikstad. Ser man bort fra lokaltogene, er Fredrikstad Norges nest største stasjon målt i antall på- og avstigende passasjerer. Forklaringen på at Fredrikstad har flere passasjerer enn Bergen, Trondheim og Stavanger er sammensatt, men Hvaler og lang reisevei til flyplass kan nevnes.

ARL sitt forslag om metro fra Rolvsøy til Værste, istedenfor ny stasjon i Fredrikstad på Grønli, er forferdelig dyrt og medfører enorme inngrep i Fredrikstad sentrum. Samtidig oppnår ARL svært lite med dette. Reiser fra Oslo og Moss til Europa kan gå inntil 2 min raskere, men Norges nest største jernbanestasjon legges ned.